Материали 1-10 от 9

Органични химични материали - пищов 8 стр. очаква одобрение

Органични химични материали - пищов

Към тази група спадат повечето процеси на пресъединяване на Cl и HCl към ненаситени съед. , хлорхидриниране а също така замес-тително хлориране на ароматно ядро и на кислородните и азотните съед.
messi
0 0
Основни компоненти на биотехнологичния процес биологичен агент хранителена среда 9 стр. очаква одобрение

Основни компоненти на биотехнологичния процес: биологичен агент; хранителена среда

Компонентите на биотехнологичния процес са: биологичен агент, хранителен субстрат (среда), апаратура и продукт.
messi
0 0
Методи за извличане и стандартизиране на биопродукти 9 стр. очаква одобрение

Методи за извличане и стандартизиране на биопродукти

Разтворимостта на органичните съединения зависи от тяхната природа, както и от физикохимичните характеристики на разтвора, в който се намират.
messi
0 0
Получаване на непречистени продукти Отделяне на биомасата и неразтворимите вещества от културалните среди 2 стр. очаква одобрение

Получаване на непречистени продукти. Отделяне на биомасата и неразтворимите вещества от културалните среди

Някои от продуктите представляват мъртви клетки (фуражни дрожди, инактивирани ваксини). Други съставляват живи клетки – като хлебопекарски и пивоварни дрожди, бактериални торове и гъби, живи ваксини и др.
messi
0 0