Материали 1-9 от 9

Видове движения 18 стр.

Видове движения

Въпросът за класификацията на движенията е доста сложен. В зависимост от избрания за критерий признак движенията могат да се класифицират в различни по сложност групи. Едно и също движение може в зависимост от показателя да се включи в различни групи....
nezabravima
12 2 0
Промишлени технологии - биодизел 8 стр.

Промишлени технологии - биодизел

Има много важни и нетолкова важни технически изобретения, които могат да си видят, но аз искам да се спра на един определен, който може да се види в Париж. Става въпрос за действащ двигател на Рудолф Дизел...
nerven
7 0 0
Биомеханика 5 стр.

Биомеханика

Всяка дейност на живия организъм е свързана в последна сметка с извършването на определено движение. В най-голяма степен това важи за дейността на човека в спортната практика...
messi
18 0 0
Човешкото тяло като биомеханична система 10 стр.

Човешкото тяло като биомеханична система

Движенията, който може да изпълнява човек, изключително многообразни и почти е невъзможно да се посочат границите на двигателните възможности. Изпълнението на дадено движение се намира в пряка зависимост от структурата и свойствата на...
ivan40
89 0 0
Биомеханичен анализ на движенията 6 стр.

Биомеханичен анализ на движенията

Основната задача на биомеханиката е разработване на спортните цели, научни основи, спортната техника е цел и ефективност на приложените сили за максимална ефективност в зависимост от критериите...
ivan40
36 2 0