Материали 1-10 от 10

КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ 2014 2 стр. очаква одобрение

КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ 2014

Поведенческата икономика е един от новите дялове на икономическата теория, който набира все по-голяма популярност. Тема на вашата писмена разработка е решаване на Казус от областта на Поведенческата икономика.
messi
0 0 0
КАЗУСЪТ ЕНРОН 6 стр. очаква одобрение

КАЗУСЪТ „ЕНРОН"

"След като веднъж започнете да вярвате, че всички правила и разпоредби са "обида "за" свободните пазари ", след това работата с измамите като тези на Enron като "укриване на данъци "стават " основни правила" за подход към игрите на системата."
messi
0 0 0
Моделиране на решенията и анализ 3 стр. очаква одобрение

„Моделиране на решенията и анализ"

Фирма регистрира съществено увеличение на размера на продажбите. Ако тази тенденция продължи, съществуващият производствен капацитет на фирмата няма да бъде достатъчен да покрие търсенето.
messi
0 0 0
Проектът Балкан 8 стр.

Проектът „Балкан“

Проектът „Балкан“ е създаден по изискване на клиент, но от текста на казуса разбираме, че още от самото начало този проект тръгва с множество проблеми, които до завършването на проекта не се решават.
messi
0 0 0
КАЗУС Innocent Drinks 7 стр.

КАЗУС “Innocent Drinks”

“Innocent Drinks” е марка за „smoothies” натурални сокове във Велокобритания. Марката е изключително зад идеята за водене на здравословен начин на живот и подкрепя всички кампании, които са насочени именно към това.
messi
0 0 0
Казус по потребителско поведение 7 стр.

Казус по потребителско поведение

Производството на козметика в България е насочено предимно към вътрешния пазар и потребители и по-малко към външния международен пазар. Според статистиките, 60% от козметичните продукти са реализирани успешно през последната година.
messi
0 0 0