Материали 1-10 от 13

Състояние на пазара на труда в условията на криза 11 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

Строителството, текстилната и преработвателната промишленост са най-силно засегнати от икономическата и финансовата криза, но негативните последици ще бъдат ограничени с началото на благоприятния период на силно изразената в България сезонна заетост...
dannyboy
0 0
Казус по икономика на труда 8 стр.

Казус по икономика на труда

Условието на конкретен казус. Американската фирма “Идеал стандарт” град Севлиево, собственост на Американски консорциум “Американ стандарт” изгражда в града собствени четири производствени бази за производство вна санитарна керамик
ndoe
0 0
Управленски казус по човешки ресурси 9 стр.

Управленски казус по човешки ресурси

Фирма "Балканкар Рекорд"-АД е създадена през средата на 50-те години на XX век в град Пловдив. Тя е била част от холдинга "Балканкар", създал и утвърдил традициите на българското каростроене. Днес "Балканкар Рекорд" е един от
ivan40
1 0
Организация на работната заплата и икономическо стимулиране на персонала на предприятието 12 стр.

Организация на работната заплата и икономическо стимулиране на персонала на предприятието

Организация на работната заплата и икономическо стимулиране на персонала на предприятието Увод • Актуалност на избрания проблем за българските предприятия в условията на пазарна икономика Работната заплата се приема като възнаграждение...
mOn
0 0
Управление на човешки ресурси 5 стр.

Управление на човешки ресурси

Направяте критичен анализ на процеса на управление на изпълнението на дейността (системата за атестиране) в организацията, в която работите. Подгответе доклад до ръководителя на организацията с вашите наблюдения, изводии препоръки.
emoto_92
1 0
Работна заплата управление системи мотивация диференциация премии 5 стр.

Работна заплата – управление, системи, мотивация, диференциация, премии

Фирма "Х" се занимава с внос и дистрибуция на високоалкохолни напитки. Фирмата няма изградена собствена логистична структура и за това наема специализирана фирма за доставка, която поема цялата отговорност от натоварването на стоката до доставка
ndoe
7 0