Материали 1-10 от 22

Професия ли е да си мениджър 2 стр.

Професия ли е да си мениджър?

Мениджърът трябва да притежава три основни групи умения: технически умения, умения за работа с хора и концептуални умения. Първата група, това са основните професионални умения, характерни за съответната професия и организация...
ndoe
2 0
Изготвяне на предприемачески профил 13 стр.

Изготвяне на предприемачески профил

Проектът съдържа профил и информация за Боян Бенев, генерален директор на брокерска компания "Benev Limited", основана от самия него. Предприемаческата му дейност е разгледана чрез ПИСТЕП ,SWOT ,7-те "С "анализи.
loli
0 0
Управление на проекти 12 стр.

Управление на проекти

1. Описание на структурата на работните пакети за проекта Управлението на проекти е един от сравнително новите управленски подходи. Неговите функции се концентрират не върху цялостната фирмена дейност, а върху група дейности, квалифицирани като проект...
ivan40
3 0
Казус за разрешаване на конфликт в компанията 23 стр.

Казус за разрешаване на конфликт в компанията

ИТ компания, занимаваща се с мобилни мрежи и технологии е изправена пред сериозен проблем. Състои от 90 човека като преобладаващи са инженерите – системни администратори, програмисти, математици.
lubega
7 1
Анализ на мотивационния профил на персонала в малкото предприятие 12 стр.

Анализ на мотивационния профил на персонала в малкото предприятие

Големият капитал на всяка фирма е добре мотивираният персонал. Всеки мениджър желае работниците и служителите му да работят всеотдайно, пълноценно, обединени от общите цели и мисълта за просперитет на предприятието. Нерядко целите на мениджмънта отиват...
gecata_maina
1 0