Материали 1-10 от 2

Статистически методи за управление на качеството 17 стр.

Статистически методи за управление на качеството

Разработването и осъществяването на програма за управление на качеството е немислимо без използването на статистически методи. На съвременния етап статистическите методи се използват в процеса на проектирането на експеримента, продукта или услугата...
cblock
4 0