Материали 1-10 от 14

Делови преговори Основни принципи и етапи Видове преговори Стратегии и тактики Възможни проблеми и конфликти 11 стр.

Делови преговори. Основни принципи и етапи. Видове преговори. Стратегии и тактики. Възможни проблеми и конфликти

Преговорите са изключително важен елемент от всяка една сфера на обществения живот. Благодарение на тях се постигат разнообразни споразумения, които имат ключово значение за подписване на различни договори, решаване на проблеми и пр....
aronn
0 0
Казус по бизнескомуникации 11 стр.

Казус по бизнескомуникации

Настоящата курсова работа представя същността на фирмената култура и значението на бизнес комуникациите за съвременните фирми. Ще бъдат разгледани основните рекламни константи и ще се направи анализ на фирменото поведение и бизнес етикета...
the_magicer
0 0
Невербалните комуникации в деловата реч и поведение 10 стр.

Невербалните комуникации в деловата реч и поведение

Но научно изследване на този език се осъществява в една или друга степен едва от около двадесетина години, като тези проучвания станаха малко по-популярно занимание през седемдесетте години...
ivan40
0 0
Кратък преглед на неверблните комуникации - правилно тълкуване на езика на тялото - елементи основни функции 11 стр.

Кратък преглед на неверблните комуникации - правилно тълкуване на езика на тялото - елементи, основни функции

Комуникацията в организацията е понятие, което се използва в управленската наука и практика за обозначаване на цялостната организация и процеса на професионалното общуване...
messi
0 0
Бизнес комуникации и делови преговори 14 стр.

Бизнес комуникации и делови преговори

Делови преговори-основни характеристика, основни променливи при преговорите. Правила за водене на преговори. Основни етапи при преговорите-стратегии и тактики. Модели и ситуации на общуване. Преговори и конфликти....
mOn
94 5
Делови преговори Основни принципи и етапи Видове преговори Стратегии и тактики Възможни проблеми и конфликти 12 стр.

Делови преговори. Основни принципи и етапи. Видове преговори. Стратегии и тактики. Възможни проблеми и конфликти

Бизнес преговорите играят важна роля в днешните условия, в които се провеждат бизнес срещи на национално и интернационално ниво.Отделя им се голямо внимание и са обособени основни принципи, които спомагат за правилна...
nezabravima
26 1