Материали 1-10 от 31

Мотивацията в организацията 10 стр.

Мотивацията в организацията

Успехът на работата, извършвана във всяка една организация се дължи на качественото и ефективно използване на човешките ресурси. За да се повишава тази ефективност е необходимо непрекъснато да създават условия и предпоставки...
daniche90
0 0
Управление на човешките ресурси 10 стр.

Управление на човешките ресурси

Примерни дейности, които могат да бъдат изпълнени през първия работен ден при въвеждане в длъжността на новоназначен служител в дирекция "Управление на човешките ресурси" от нейния началник – г-жа Елка Димитрова...
ndoe
0 0
Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза 11 стр.

Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза

“Спектрум нет” ООД е първият и водещ Internet доставчик за град Варна. От 1992г. фирмата предлага комерсиално Internet услуги като партньор на EUnet. Някои от първите клиенти на фирмата са: Лаборатория по компютърна вирусология при БАН, фирма
dannyboy
0 0
Мотивация в организацията 15 стр.

Мотивация в организацията

Един от най-важните въпроси, чийто отговор разглежда икономическата психология е: "Кое кара хората да действат по определен начин". Всеки индивид реагира различно при еднакви и различни условия на средата, в която се намира...
rusev02
0 0
Основните фактори за добри взаимоотношения със служителите 7 стр.

Основните фактори за добри взаимоотношения със служителите

Обичайна практика в много предприятия е, когато ръководителят работи заедно със служителите си на едно място, да се стреми да поддържа добри взаимоотношения с тях. Като се има предвид, че човекът е социално-зависимо същество, можем да кажем, че той...
the_magicer
0 0
Стратегии и политики за мотивиране на човешки ресурси в организацията за постигане на по-високи резултати 8 стр.

Стратегии и политики за мотивиране на човешки ресурси в организацията за постигане на по-високи резултати

Savino Del Bene е италианска компания, с офис в София. Основната дейност на фирмата е международен превоз на товари. Компанията има изградена вътрешна и международна схема за транспорт на превози и в това число влизат карго товари, куриерски пратки и...
cblock
0 0
Казус по quotУправление и самоуправление на кариератаquot 7 стр.

Казус по "Управление и самоуправление на кариерата"

Мнозина хора още от младежка възраст си мечтаят да направят кариера. Но какво всъщност представлява кариерата? Осъзнават ли хората за какво става въпрос или го искат и казват, просто защото така е модно...
messi
0 0
Казус по quotУправление на кариератаquot 7 стр.

Казус по "Управление на кариерата"

Кариерата на всеки човек се характеризира с преминаване от една работна позиция към друга, като това е свързано с повече трудности и повече отговорности, от части с по-голяма свобода на действие, с по-голяма власт и влияние...
dannyboy
0 0
Мотивиране на персонала във фирма 14 стр.

Мотивиране на персонала във фирма

Управлението на персонала е важна част от управлението и функционирането на една фирма или предприятие. То е по-особен проблем тъй като негов обект са хора – хората, които работят във фирмата...
ndoe
0 0