Материали 1-10 от 2

Казус по гражданско право 6 стр.

Казус по гражданско право

Казус:Сдружението "Развитие", което осъществява дейност в частна полза, притежава апартамент находящ се в гр. София, ул. "Пролет" №8. От съдебното решение за регистрация на сдружението е видно, че то се представлява от управителя Иван
ndoe
14 1