Материали 1-10 от 3

Управление на операциите 11 стр.

Управление на операциите

Фирмата, която избрахме за обект на нашия анализ е Сънфудс България ЕООД (Sunfoods Bulgaria). Фирмата работи в областта на хранителната промишленост, като е специализирана в производството на хамбургери и сандвичи...
lubega
0 0
Производствена система на Билла България 10 стр.

Производствена система на "Билла България"

Пълно наименование на фирмата или институцията, в рамките на които функционира производствената система– обект на вашето изследване. Производствената система, която съм избрала да разгледам функционира в рамките...
nicky931
62 4