Материали 1-10 от 1

Интеграция на ромите 12 стр.

Интеграция на ромите

В последните години на преход в българското общество се утвърждава моделът на демократичен плурализъм, защита правата на човека и основните човешки свободи. Всяка община в България има за цел да продължава успешно да върви по пътя на обществено...
rusev02
0 0