Материали 1-10 от 7

Развитие на туристическия продукт на акционерно дружество quotМусалаquot 10 стр.

Развитие на туристическия продукт на акционерно дружество "Мусала"

Днешно време туризмът се третира като отрасъл, който много бързо променя темповете си на развитие и усъвършенстване, което се отразява изцяло върху икономиката на дадена страна...
gecata_maina
0 0
Казус по информационно осигуряване в туристическата дейност 13 стр.

Казус по информационно осигуряване в туристическата дейност

Туристическият бизнес в настоящия момент е много привлекателен по някои основни причини, а именно, че сега и занапред той ще бъде един от приоритетните в развитието на страната ни;в международен аспект е налице нарастващо търсене на туристическите...
rusev02
0 0
Тенденции за развитие на селския туризъм в Пирин 9 стр.

Тенденции за развитие на селския туризъм в Пирин

България разполага с изключително благоприятни основни фактори за туристическо развитие: климат, релеф, флора, фауна, води, географска близост до европейските емитивни пазари, добри екологични условия, работна сила...
rusev02
0 0
Разработване на проект от сектор quotТуризъмquot по приоритет 3 на оперативната програма за регионално развитие или мярка 313 от програмата за развитие на селските райони 7 стр.

Разработване на проект от сектор "Туризъм" по приоритет 3 на оперативната програма за регионално развитие или мярка 313 от програмата за развитие на селските райони

През последните 20 години туризма в България се характеризира с много висок темп на развитие, което доведе до ултра-урбанизиране и пренасищане в туристическите курорти...
cblock
0 0