Материали 1-10 от 10

Стратегическият планов процес характеристика елементи и логика 17 стр.

Стратегическият планов процес – характеристика, елементи и логика

Корените на понятието стратегия в стратегическото управление се свързват с Древен Китай и Древна Гърция. В превод от гръцки „стратегия“ означава „водя армия“. Първоначално се използва във военното изкуство, но в преносен смисъл означава – достигане до опр
messi
0 0 0
Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността 9 стр. очаква одобрение

Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността

В днешно време живеем в условията на един бързоразвиващ се и непрекъснато променящ се свят. Това поражда след себе си и положителни и негативни последици за света на бизнеса, а оттам и за живота на обикновения човек.
messi
0 0 0
КАЗУС ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ 9 стр.

КАЗУС ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Стратегията на фирмата още при стартирането й е да удовлетворява нуждите на клиентите във всички етапи на взаимното сътрудничество – извършване на методически прогнози и анализи, уведомяване клиентите относно новостите в законодателството и в областта на
messi
0 0 0
Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза 11 стр.

Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза

Фирма „ОРГАНЕКС" ООД - гр.София е основана през януари 1993г. с предмет на дейност проектиране на електронни касови апарати с фискална памет /ЕКАФП/, принтери и системи и търговия, гаранционно и след гаранционно обслужване на тези изделия.
messi
0 0 0
СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 10 стр.

СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

По своята същност кооперацията е доброволно сдружение на най-малко седем дееспособни физически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват стопанска и друга дейност за задоволяване на интересите си. Кооперацията е юридическо лице със свой Уста
messi
0 0 0
СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТ И НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 9 стр.

СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТ И НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

“ЕЛИАД-АХАД” ООД възниква като самостоятелно юридическо лице от датата на публикуване на обявлението за регистрацията й в Държавен вестник през 1989г. Нейният основен предмет на дейност е компютърни системи и мрежи; информационно и комуникационно осигуря
messi
0 0 0
Стратегия за развите на информационна къща и център за професионално обучение 10 стр.

Стратегия за развите на информационна къща и център за професионално обучение

Новосъздадената фирма е изцяло по инициатива на студентите от УНСС и като такава тя ще се стреми да създаде информационни и консултански центрове във всеки един университет в София, както и да организира неговото обслужване.
messi
0 0 0