Материали 1-10 от 138

Стратегически контрол във фирма 13 стр.

Стратегически контрол във фирма

Дружеството е създадено на 05.07.1990г. с решение № 269 на Кърджалийския окръжен съд с основен предмет на дейност производство и реализация на пневматични и хидравлични ръчни инструменти.
messi
0 0
Казус по Стратегически мениджмънт 14 стр.

Казус по Стратегически мениджмънт

Фирма “ЯЛТА” АД е създадена с решение на Окръжния съд в град Варна през 2003г. с предмет туристическа и туроператорска дейност. Собственици на фирмата са г-н Иван Иванов и г-н Ясен Димитров, който е и собственик на мебелна и дизайнерска къща “Явор 2000
messi
0 0
Стратегия за развитие и диверсификация на бизнеса 16 стр. очаква одобрение

Стратегия за развитие и диверсификация на бизнеса

Настъпилите промени в износа и политиката по вноса в страната са пряко свързани с икономическата обстановка в страната, с политическите дейности на преходните правителства
messi
0 0
Комуникационна стратегия и комуникационен микс на фирма 91 стр.

Комуникационна стратегия и комуникационен микс на фирма

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност.
messi
0 0
Стратегия за развитие и диверсификация на бизнеса на примера на фирма Мебел-2000 ООД Пловдив 93 стр.

Стратегия за развитие и диверсификация на бизнеса (на примера на фирма "Мебел-2000" ООД – Пловдив)

В края на 1989 година в България се извършват редица политически промени, свързани със свалянето от власт на комунистическите правителства.
messi
0 0
Стратегическите съюзи като метод за повишаване на международната конкуретноспособност 54 стр.

“Стратегическите съюзи като метод за повишаване на международната конкуретноспособност”

Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб.
messi
0 0
Пътища за оптимизиране на стратегически контрол 10 стр.

Пътища за оптимизиране на стратегически контрол

Днес света на бизнеса е динамичен, натоварен и непрекъснато променящ се под влиянието на различни фактори и процеси от международно естество. Стратегическият мениджмънт е едно от водещите направления в бизнеса и е ключов фактор за успешното развитие на съ
messi
0 0
Избор на модел за реализиране на управленска стратегия на фирма 10 стр.

Избор на модел за реализиране на управленска стратегия на фирма

В съвременните бизнес условия, всички фирми и организации имат множество казуси и проблеми пред себе си, които трябва да анализират внимателно и да вземат съответните управленски решения да ги разрешават ефективно.
messi
0 0
КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 10 стр.

КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Организациите в 21 век са изключително креативни, иновативни и гъвкави, защото ако не притежават тази свои качества те лесно биват избутани от пазара.
messi
0 0