Материали 1-10 от 127

Стратегически тактически и операционни задачи при управлението на фирмата 3 стр.

Стратегически, тактически и операционни задачи при управлението на фирмата

Деловата активност в пазарната икономика обикновено се приема за бизнес. Бизнесът означава работа, дейност, свързана с изгода, с печалба. За да участва в бизнеса, са необходими ресурси и поемане на риск...
messi
0 1
Изготвяне на собствена лобистка стратегия 14 стр.

Изготвяне на собствена лобистка стратегия

Курсова работа по лобизъм. Дейността лобиране постепенно придоби съществено значение и влияние върху политическия живот не само на националната, но и на международната сцена...
aronn
0 1
Прилагане на стратегии според реакцията на околната среда 7 стр.

Прилагане на стратегии според реакцията на околната среда

Всяка бизнес организация се изправя пред проблема непрекъснато да се справя с промените във вътрешната и външната среда като управлява тези процеси по начин, който да предизвика най-малко сътресения и гарантира устойчивостта на бизнес дейностите...
aronn
0 0
Стратегическо мислене в организацията 11 стр.

Стратегическо мислене в организацията

Създадена като американска софтуерна фирма в Калифорния през 1998 г., изследваната от екипа Организация не само вече доминира в областта на т.нар. виртуални машини, но отдавна е призната, като световен лидер за виртуализационни решения и cloud...
cblock
0 0
Стратегическо управление 52 стр.

Стратегическо управление

Стратегическото управление може да се прилага в различни организации, като позволява на всяка от тях своевременно да определя своята стратегическа ориентация. Отличава се със своята фундаменталност, мащабност...
ivan40
0 0