Материали 1-4 от 4

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЛАЖНОСТЕН РЕЖИМ ЕВЕНТУАЛЕН КОНДЕНЗАЦИОНЕН ПАД 5 стр. очаква одобрение

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЛАЖНОСТЕН РЕЖИМ (ЕВЕНТУАЛЕН КОНДЕНЗАЦИОНЕН ПАД)

Ако двете линии не се допират или пресичат, не съществуват условия за кондензация на водни пари. Ако се пресичат, съществуват условия за кондензация на водни пари.
messi
0 0 0
Комплексни топлотехнически изчисления на жилищна сграда 39 стр. очаква одобрение

Комплексни топлотехнически изчисления на жилищна сграда

Това налага изграждане на устойчива енергийно-ефективна среда на принципа - намаляване на топлозагубите през ограждащите елементи на сградата.
messi
0 0 0