Материали 71-80 от 10

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРИХОДИ 14 стр. очаква одобрение

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРИХОДИ

В специализираната литература публичните или държавните приходи се характеризират от различни позиции. В многообразието от мнения се откроява несъмненият факт, че те са важно понятие на публичните финанси и са неразделна част от консолидирания държавен бю
messi
0 0 0
ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ 14 стр. очаква одобрение

ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО „ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ“

Темата на курсовия проект по „Финансови пазари“ е анализ на две фондови борси по избор (без Българска фондова борса) или по-задълбочен анализ на една фондова борса.
messi
0 0 0
ЗАКОНИ ЗА УЧИЛИЩНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 0 стр. очаква одобрение

ЗАКОНИ ЗА УЧИЛИЩНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му
messi
0 0 0