Материали 71-80 от 59013

Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия 75 стр.

Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия

С настоящите указания се регламентира приложимостта на разпоредбите на Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с ПМС № 37/2002 г., в отчетността на бюджетните предприятия, както и някои отчетни схеми и други въпроси, свързани с това. Указанията се
messi
0 0
Ерос и цивилизация 5 стр.

Ерос и цивилизация

Във философията на Кнт основният антагонизъм можду обект и субект е отразен в дихотомията на мисловните способности. Това са сетивност и интелект, желание и познание, практически и теоретичен разум.
messi
0 0
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 9 стр.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

С цел да се направи оценка на качеството на образованието и обучението, информацията за основното и начално образование трябва да бъде допълнена от данните за наличието на възможности за обучение в продължение на целия трудов живот.
messi
0 0