Материали 71-80 от 61282

СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ОТРАСЪЛА 20 стр.

СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ОТРАСЪЛА

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща управленска система, позволяваща ефективност на фирмата на пазара.
messi
0 0
Данъчната администрация 77 стр.

Данъчната администрация

Разходната част на бюджета няма да бъде обект на детайлно изследване в настоящата разработка. Трябва да се има предвид обаче, че въпросът за намаляване на данъчното бреме е пряко свързан с размера на правителствените разходи за предоставяне на публични бл
messi
0 0
Зависимост между личния паричния доход и разходите за потребление на домакинствата в България за периода 1998-2005г 27 стр.

Зависимост между личния (паричния) доход и разходите за потребление на домакинствата в България за периода 1998-2005г.

Икономическите цели на всяко общество, принципите за рационализъм, икономичност, оптимално използване на ограничените ресурси и максимизиране на резултатите от икономическата дейност предполагат разработването на комплекс от мерки, с които да се оптимизи
messi
0 0
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЗАМЯНА НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ С ЕВРО 15 стр.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЗАМЯНА НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ С ЕВРО

Членството в ЕС на практика представлява сблъсък на интереси и най-вече на добре премерени сметки. Влизането в Евросъюза за всяка държава и особено за страна като България означава приспособяване към определени икономически и политически критерии, наложен
messi
0 0
Стратегия за развитие и диверсификация на бизнеса 16 стр. очаква одобрение

Стратегия за развитие и диверсификация на бизнеса

Настъпилите промени в износа и политиката по вноса в страната са пряко свързани с икономическата обстановка в страната, с политическите дейности на преходните правителства
messi
0 0
Планиране приходите на Националната агенция по приходите 98 стр.

Планиране приходите на Националната агенция по приходите

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основни макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния доход
messi
0 0
Пролеми на българската авиация в Европейския съюз 76 стр.

Пролеми на българската авиация в Европейския съюз

Политиката на България по отношение на летищната инфраструктура цели създаването на равнопоставени условия за конкуренция между летищата чрез повишаване на ефективността от тяхното използване.
messi
0 0