Материали 1-10 от 89

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕНТИЛ 20 стр. очаква одобрение

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕНТИЛ

1. Изходни данни за проектиране: Условно налягане: ру=2,5M Ра. Работна среда: Нефтопродукти. Вид на вентила: Прав вентил. Температура на работната среда: Т=200°С. Условен отвор: Dy =32mm.
messi
0 0
Търкалящи лагери 14 стр.

Търкалящи лагери

Общи характеристики. Класификация и означение. Материали и видове повреди. Изчисляване на търкалящи лагери – основни понятия. Избор на лагери по каталог. Схеми на лагеруване на търкалящи лагери.
az2323
0 1
Курсов проект по теория на механизмите и машините 8 стр.

Курсов проект по теория на механизмите и машините

Курсов проект по теория на механизмите и машините, равнен лостов механизъм. Задача. Равнинен лостов механизъм е зададен със структурната си схема и със стойностите на неговите параметри – loa=200 mm, lab=1000 mm, lbd=800 mm, lae=280mm, let=150...
messi
0 2
Пищови по машинознание 15 стр.

Пищови по машинознание

В механизмите звената се свързват така, че да извършват определено движение едно спрямо друго. Това движение се характеризира с изменението на обобщените координати в течение на времето...
nerven
0 0