Материали 1-10 от 10

Проектиране и конструиране на едностъпален редуктор сцилиндрични зъбни колела с наклонени зъби 13 стр.

Проектиране и конструиране на едностъпален редуктор сцилиндрични зъбни колела с наклонени зъби.

Едностъпален цилиндричен редуктор. Анализ на конструкцията на прототипа – изясняване на предимствата инедостатъците. Особености. Обосноваване на възможни промени.
petrov1020
0 0 0
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕНТИЛ 20 стр. очаква одобрение

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕНТИЛ

1. Изходни данни за проектиране: Условно налягане: ру=2,5M Ра. Работна среда: Нефтопродукти. Вид на вентила: Прав вентил. Температура на работната среда: Т=200°С. Условен отвор: Dy =32mm.
messi
0 0 0
Търкалящи лагери 14 стр.

Търкалящи лагери

Общи характеристики. Класификация и означение. Материали и видове повреди. Изчисляване на търкалящи лагери – основни понятия. Избор на лагери по каталог. Схеми на лагеруване на търкалящи лагери.
az2323
0 3 0