Материали 1-10 от 10

Моделиране на решенията и анализ 3 стр. очаква одобрение

„Моделиране на решенията и анализ"

Фирма регистрира съществено увеличение на размера на продажбите. Ако тази тенденция продължи, съществуващият производствен капацитет на фирмата няма да бъде достатъчен да покрие търсенето.
messi
0 0 0
Моделиране на решенията и анализ 7 стр.

“Моделиране на решенията и анализ ”

В сферата на икономиката и управлението могат да се използват модели за оптимизация на всякакъв вид процеси. Необходимо условие за тяхното приложение е наличието на обкръжаваща среда, която се характеризира с определеност.
messi
0 0 0
Курсова работа по Моделиране и анализ на решения 12 стр.

Курсова работа по Моделиране и анализ на решения

Условие на казус: предприятие има възможност да инвестира в четири инвестиционни продукта (ИП). Фазата на икономически живот на инвестиционните продукти е 5 години. Доходността им е както следва...
silviQ
0 0 0
Компютърно моделиране на полета и процеси 16 стр.

Компютърно моделиране на полета и процеси

Изчертаване на разглежданото сечение на асинхронната машина. Моделиране на характеристиките на средите включени в сечението. Симулиране на разпределението на магнитното поле в сечението на машината чрез метода на крайните елементи...
ivan40
0 1 0
Моделиране на решенията и анализ 11 стр.

Моделиране на решенията и анализ

Определете характера на средата за вземане на решение. В конкретния случай характерът може да се определи като определеност, защото резултатите са известни. Какъв метод за моделиране ще използвате и защо...
the_magicer
0 0 0
Моделиране на решенията и анализ 12 стр.

Моделиране на решенията и анализ

Инвеститор разполага с 1 633 200 лв. свободен капитал и желае да инвестира по най-добър начин, като има следните опции: Депозит с годишна доходност от 7.5%. Акции на АД “А” с годишна доходност от 15%. Облигации на АД “Б” с годишна
silviQ
0 0 0
Вземане на решения в условия на неопределеност и риск 13 стр.

Вземане на решения в условия на неопределеност и риск

Предпочитание, измерване на предпочитания. Избор на решение в условия на неопределеност. Избор на решения в условия на неопределеност и риск. Многомерни функции на полезност...
ndoe
0 0 0