Материали 1-10 от 10

Съдебен контрол върху способите на доказване в съдебното производство 94 стр.

Съдебен контрол върху способите на доказване в съдебното производство

По отношение на структурата на наказателния процес и неговата логика, процесът в България минава през три типа етапи. Първият, при който се събират доказателства (следствени етапи)...
dannyboy
0 0 0
Съдебни експертизи 16 стр.

Съдебни експертизи

Криминалистика - съдебна наука. Наказателно правна наука, която изучава механизма на образуване на следите от престъпленията, които могат да са материални и нематериални (които остават в съзнанието), изучава тяхната същност и закономерната връзка с...
cblock
13 2 0
Съдебнопсихиатрична експертиза по наказателни дела 15 стр.

Съдебнопсихиатрична експертиза по наказателни дела

Психологичната наука и всяко едно психологично оценяване носи в себе си условност. В психиатрията тази условност се представя като категоричност. Тук се вземат само аспекти от разследването. съдебната експертиза заема важно място за разкриване на...
ndoe
12 3 0