Материали 1-10 от 10

Права задължения и равни възможности на работници и служители Дискриминация на труда и в професиите 15 стр.

Права, задължения и равни възможности на работници и служители. Дискриминация на труда и в професиите

При сключването на трудов договор между работник и работодател, работникът се задължава срещу цената на своята работна сила да изпълнява длъжността, за която е бил нает, както и да спазва установената трудова дисциплина в организацията.
messi
0 0 0
ТРУДОВО ПРАВО 126 стр.

ТРУДОВО ПРАВО

Трудовото право възниква от гражданското право като се отделя от него, става чрез създаването на правни норми със закрилен характер, по отношение на гражданския договор за наем на работа.
messi
0 0 0
КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ 33 стр.

КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Колективното трудово правоотношение е уредено от трудовоправни норми. Колективното трудово правоотношение възниква между работниците и служителите, от една страна, и отделния работодател или група работодатели, от друга страна.
messi
0 0 0