Материали 1-9 от 9

Съобщителна техника АД 11 стр.

“Съобщителна техника” АД

Описание на конкретна длъжност (длъжностна характеристика) като изберете една от следните позиции – директор “Връзки с обществеността”; бизнес анализатор; специалист по “Маркетинг и комуникации”, експерт по набиране и подбор.
messi
0 0 0
Развитие на конкурентен пазар на електронните съобщения лицензиране и предприятия с господстващо положение на пазара 18 стр.

Развитие на конкурентен пазар на електронните съобщения – лицензиране и предприятия с господстващо положение на пазара

Политиката в областта на лицензирането има за цел и следва посока на облекчаване на режима за издаване на разрешения, без да се намалява ефикасността на контрола и наблюдението на пазара.
messi
0 0 0
Политика относно управление на ограничените ресурси в електронните съобщения 13 стр.

Политика относно управление на ограничените ресурси в електронните съобщения

Радиочестотният спектър представлява важен фактор в икономиката, обществения живот и в националната сигурност и отбраната на страната.
messi
0 0 0
Казус за МВБУ quotСъобщителна техникаquot АД 11 стр.

Казус за МВБУ "Съобщителна техника" АД

Описание на конкретна длъжност (длъжностна характеристика) като изберете една от следните позиции – директор “Връзки с обществеността”; бизнес анализатор; специалист по “Маркетинг и комуникации”, експерт по набиране и подбор.
gecata_maina
0 0 0
Развитие на конкурентен пазар на електронните съобщения лицензиране и предприятия с господстващо положение на пазара 18 стр.

Развитие на конкурентен пазар на електронните съобщения – лицензиране и предприятия с господстващо положение на пазара

Политика на лицензиране - принципи, облекчаване на режимите, лицензиране на мрежи, услуги, ограничени ресурси. Политиката в областта на лицензирането има за цел и следва посока на облекчаване на режима за издаване на разрешения, без да се намалява...
dannyboy
0 0 0
Политика относно управление на ограничените ресурси в електронните съобщения 13 стр.

Политика относно управление на ограничените ресурси в електронните съобщения

Политика относно управление на ограничените ресурси в електронните съобщения - Регулаторна политика за управление на разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър...
the_magicer
0 0 0
Комутация - видове и принципи 9 стр.

Комутация - видове и принципи

Комутацията е процес на установяване на връзка между два абоната на комуникационните мрежи. Тя се извършва в комутационно поле на телефоннта централа от комутационни схеми, съставени от свързани помежду си комутационни точки. За изграждане на разговор...
ivan40
20 1 0