Материали 1-10 от 10

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ 5 стр. очаква одобрение

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

Международният маркетинг следва основните маркетингови постановки, но се осъществява в по-сложна пазарна ситуация, свързана с по-големите трудности по отношение на анализа на чуждите пазари.
messi
0 0 0
Историята на валутното сътрудничество 3 стр. очаква одобрение

Историята на валутното сътрудничество

Европейската парична система има твърде сложна история. През 1991 г. след обединението на Германия и възникналите нови валутни напрежения в Европа, италианската и британската лира напускат Европейската парична система.
messi
0 0 0
Същност и цели на валутните резерви 17 стр. очаква одобрение

Същност и цели на валутните резерви

Международните валутни резерви1 са чуждестранни активи, които са лесно достъпни, ликвидни и контролирани от централната банка. Според Balance of Payments Manual, 5-th edition – BMP5 на Международния Валутен Фонд, международните резерви са “външни активи,
messi
0 0 0
Пазара на хранителни продукти в Захарен свят ООД - Румъния 13 стр.

Пазара на хранителни продукти в "Захарен свят ООД" - Румъния

Разширяването на дейността на една компания вън от националните граници предполага вземането на различни по характер управленски решения в сферата на международния маркетинг.
messi
0 0 0
Икономическите модели на САЩ Германия и Япония в края на ХХ век 19 стр.

Икономическите модели на САЩ, Германия и Япония в края на ХХ век

Втората половина на XX век мина под знака на една гигантска икономическа операция, започната в практически всички развити страни след Втората световна война: изграждането на потребителско общество.
messi
0 0 0
Платежен баланс на Франция 1995 2004 год 8 стр.

Платежен баланс на Франция /1995 – 2004 год./

Платежният баланс е статистически документ, представен според правилата на счетоводството в две части. Той показва множеството от икономически и финансови операции, представляващи трансфер на собственост между резидентите на една страна, или икономическа
messi
0 0 0
Изграждане и усъвършенстване на кодекс за корпоративно управление в Русия 63 стр.

Изграждане и усъвършенстване на кодекс за корпоративно управление в Русия

Усъвършенстване на корпоративното поведение представлява важна мярка, необходима за увеличаването на капитала на потока на инвестициите.
messi
0 0 0