Материали 1-10 от 149

Перспективи пред международната финансова система в условията на финансова и икономическа криза 14 стр.

Перспективи пред международната финансова система в условията на финансова и икономическа криза

Целта на курсовия проект е да разкрие пред какви изпитания преминава международната финансова систeма и какви са перспективите за бъдещето ѝ...
the_magicer
0 0
Изследване на туристически пазари в Великобритания 23 стр.

Изследване на туристически пазари в Великобритания

Икономика на Великобритания. Състояние и проблеми. Икономика и основни макроикономически показатели на страната. Годишен ръст на БВП. Степен на развитие на отделните сектори. Характеристика на туристическите пазари. Място на ТП в общата пазарна...
lubega
0 0
Същност и развитие на аутсорсинга в света 8 стр.

Същност и развитие на аутсорсинга в света

Аутсорсингът на производствата и услугите за световната икономика е сравнително нова бизнес дейност, която набира бързо скорост, давайки началото на един нов етап в разделението на труда на международния пазар...
nerven
0 5
Параметри на икономическия възход на Китай 10 стр.

Параметри на икономическия възход на Китай

Стремежът на всички държави е да бележат възход особени в своето икономическо развитие. За много от тях постиженията са забележителни, но в повечето случаи едностранчиви и за сравнително кратки периоди...
messi
0 0
Курсова работа по МФБИ - финансова система и икономика на Япония 21 стр.

Курсова работа по МФБИ - финансова система и икономика на Япония

Съвременният развит капитализъм има две основни форми – индивидуалистичен англо-американски капитализъм и социален германо-японски капитализъм...
aronn
0 1