Материали 1-10 от 173

Изграждане и усъвършенстване на кодекс за корпоративно управление в Русия 63 стр. очаква одобрение

Изграждане и усъвършенстване на кодекс за корпоративно управление в Русия

Усъвършенстване на корпоративното поведение представлява важна мярка, необходима за увеличаването на капитала на потока на инвестициите.
messi
0 0
Форми на плащане в международната търговия 20 стр.

Форми на плащане в международната търговия

Международната търговия е най-старата и традиционна форма на световен пазар, преди да се появи световното стопанство. Глобализацията на съвременната икономика и непрекъснатите промени, настъпващи в политиките на държавите засилват значението на международ
messi
0 0
Форми на плащане в международната търговия 14 стр.

Форми на плащане в международната търговия

Когато една фирма участва на международните пазари то външнотърговските сделки представляват сърцевината на стопанската й дейност. Международна сделка е сложен алгоритъм от специфични дейности, случайни събития и закономерности.
messi
0 0
Свободни икономически зони 21 стр.

Свободни икономически зони

Първите свободни икономически зони се появяват още в древността те са представлявали свободни пристанища-остров Делос е едно от първите пристанища, където са се осъществявали добри условия за промишлена, търговска и обслужваща дейност, поради доброто тери
messi
0 0
Китай - новата супер сила на 21-ви век 62 стр.

Китай - новата супер сила на 21-ви век

В началото на 21век китайската икономика се превръща в “работилницата на света”. С марката “Made in China” на световния пазар присъстват традиционни и високо-технологични стоки, отличаващи се с голяма конкурентноспособност.
messi
0 0
Регионален анализ на Южноафриканската република ЮАР 10 стр.

Регионален анализ на Южноафриканската република /ЮАР/

Южноафриканската република /ЮАР/ заема обширна територия в крайния юг на африканския континент. Бреговете се мият от водите на два океана – Атлантическия от запад и Индийския от изток.
messi
0 0
Развити теми по Външна търговия за гимназиите 34 стр.

Развити теми по Външна търговия за гимназиите

Валутата или валутната единица е названието на паричната единица на дадена страна, когато трябва да се съпоставя с други парични единици, т е когато в определена степен тя изпълнява функцията на световни пари.
messi
0 0