Материали 1-10 от 155

Силни и слаби страни на международните лицензионни съглашения 9 стр.

„Силни и слаби страни на международните лицензионни съглашения“

Приложените инструменти, за да се постигне изпълнение на задачите в представеното задание са: дескриптивен подход, анализ на текстове, анализ на таблици и т.н.
messi
0 0
Цели приоритети и средства на външната политика на Република Турция 14 стр.

Цели, приоритети и средства на външната политика на Република Турция

През последното десетилетие все по-обсъждан става образът на президента на Република Турция – Реджеб Таип Ердоган. Известността му в международен план расте пропорционално със съсредоточените в него сили на власт. Властта в Турция все по-често бива сравня
messi
0 0
Водене на потенциални бизнес преговори за навлизане в международния пазар на страна от ЕС и българска компания за производство на текстил 16 стр.

„Водене на потенциални бизнес преговори за навлизане в международния пазар на страна от ЕС и българска компания за производство на текстил “

Настоящата експортната стратегия за сектор „Производство на текстил и изделия от текстил” е разработена в рамките на Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по приоритетна ос 4 „Укрепване на межд
messi
0 0
ПО-ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 4 стр. очаква одобрение

ПО-ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

На тази основа да направят критичен анализ и да дефинират по възможност конкретни предложения за подобряване дейността на съответното звено/сфера на дейност.
messi
0 0
Перспективи пред международната финансова система в условията на финансова и икономическа криза 14 стр.

Перспективи пред международната финансова система в условията на финансова и икономическа криза

Целта на курсовия проект е да разкрие пред какви изпитания преминава международната финансова систeма и какви са перспективите за бъдещето ѝ...
the_magicer
0 0
Изследване на туристически пазари в Великобритания 23 стр.

Изследване на туристически пазари в Великобритания

Икономика на Великобритания. Състояние и проблеми. Икономика и основни макроикономически показатели на страната. Годишен ръст на БВП. Степен на развитие на отделните сектори. Характеристика на туристическите пазари. Място на ТП в общата пазарна...
lubega
0 0