Материали 1-10 от 12

Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни 9 стр.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни

Десетилетията преход от тоталитаризъм към демокрация у нас се съпътстват като от успехи, така и от много смущения в икономиката и в политиката. Смущенията се отбелязват и в социалното развитие на подрастващото поколение. Противоправните деяния на...
silviQ
1 0
Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни 9 стр.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни

Десетилетията преход от тоталитаризъм към демокрация у нас се съпътстват като от успехи, така и от много смущения в икономиката и в политиката. Смущенията се отбелязват и в социалното развитие на подрастващото поколение. Противоправните деяния на...
messi
2 0
Попълване на празноти в правото Правоприлагане по аналогия 10 стр.

Попълване на празноти в правото. Правоприлагане по аналогия

Аналогия на закона и Аналгоия на правото.В теорията е изяснено, че правоприлагането от страна на компетентен държавен орган е правно-логическа дейност, при която осъществени факти се подвеждат под хипотезата на правна норма и ако и съответстват, от диспо
lubega
14 0
Осиновяване Ред за извършване Действие и прекратяване на осиновяването 7 стр.

Осиновяване. Ред за извършване. Действие и прекратяване на осиновяването

Осиновяването е чисто правна връзка, която има за цел да наподоби връзката между родител и дете. То е правен акт, по силата на който между две лица се създава правна връзка. Налице са волеизявления, насочени към пораждането на правни последици...
ivan40
16 1