Материали 1-10 от 10

Лекарствени вещества действащи в областта на сетивните нерви 33 стр.

Лекарствени вещества, действащи в областта на сетивните нерви

Локалните анестетици може при непосредствен контакт с тъканите да парализират периферните рецептори и да спънат предаването на импулсите по нервните влакна....
ivan40
0 0 0
Рефлексия на себеоценката на ветеринарните лекари 63 стр.

Рефлексия на себеоценката на ветеринарните лекари

Да се анализират и систематизират многобройните идеи за рефлексията в хуманитарното познание и да се осмислят тези идеи праксиологично и технологично - с оглед на тяхното незабавно или бъдещо приложение...
nerven
0 0 0
Лекарствени вещества действащи в областта на сетивните нерви 33 стр.

Лекарствени вещества, действащи в областта на сетивните нерви

Локалните анестетици може при непосредствен контакт с тъканите да парализират периферните рецептори и да спънат предаването на импулсите по нервните влакна....
messi
0 0 0
Наредба 19 от 15 май 2002 г за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч 20 стр.

Наредба № 19 от 15 май 2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч

С Наредба № 19 от 15 май 2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч се определят ветеринарно-санитарните изисквания за одобряване на предприятия за производство на ме
messi
5 0 0