Материали 1-10 от 45

Пищови по икономически социология 35 стр.

Пищови по икономически социология

Типично за организацията е, че тя има свой икономически генезис, обективни причини за възникване, различни сфери на проявление, вътрешно структуриране и обществена значимост. Тя обаче не е единствената форма на съюзяване.
messi
0 0
Бурдийо Пиер Социалният капитал - социологически проблеми 21 стр.

Бурдийо, Пиер, Социалният капитал - социологически проблеми

Съществуват различни видове капитал. За икономическата наука капитал са материалните и паричните средства, които се влагат в производството с цел получаване на печалба.
messi
0 0
Собствен социален капитал 11 стр.

Собствен социален капитал

Какво е социален капитал? Социалният капитал представлява способност за създаване и поддържане на устойчиви сдружения в общността. Подобно на икономическия капитал (финансовите средства и стоките), човешкия капитал...
the_magicer
0 3
Средната класа в България 5 стр.

Средната класа в България

Преди повече от 2000 години аристотел изказва твъредението, че държавна система, основана върху средната класа, е по-трайна и устойчива в ставнение с такава, която се гради върху властта на бедните или богатите. И днес основна задача на съвременното...
dannyboy
0 0