Материали 1-10 от 10

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ Цикъл избрани лекции за дистанционно обучение 186 стр. очаква одобрение

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ (Цикъл избрани лекции за дистанционно обучение)

Социологическият "прочит" на икономиката ще даде възможност на студентите да я ос-мислят и разберат като съвместно живеене между хората, като начин на живот.
messi
0 1 0
Икономическа социология 14 стр. очаква одобрение

Икономическа социология

Каква е разликата между социологията и другите социални науки – всяка разглежда различна част от обществото, но има ли наука, която изследва обществото като една цяла система – това е социологията.
messi
0 0 0
ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 27 стр. очаква одобрение

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

На границата на двадесетото столетие социологията добива окончателно обществено признание главно чрез класическите трудове на Макс Вебер, Емил Дюркем, Георг Зимел, Вилфредо Парето и др.
messi
0 0 0
ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 8 стр. очаква одобрение

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

Рационалната се характеризира с точност, недвусмисленост, цялостност, строго спазване на йерархията и правилата. Тя е олицетворение на бюрократичната организация на М.Вебер.
messi
0 0 0
ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 20 стр. очаква одобрение

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

Съвкупността от социални фактори, които се установяват при емпиричните социологически изследвания трябва да са достоверни и представителни, за да се отрази точно действителността и да са обхване цялта съвкупност.
messi
0 0 0
формална и неформална структура на икономическата организация 8 стр. очаква одобрение

формална и неформална структура на икономическата организация

Икономическата организация е единство от различни роли, дейности и йерархични зависимости. За да постигне ефективно целта си, тя създава правила, стандарти и образци на поведение. Те в своята съвкупност представляват формалната структура на организацията.
messi
0 0 0
Социологията и нейните парадигми 14 стр. очаква одобрение

Социологията и нейните парадигми

Социология (от латински: socius – „обществен“; древногръцки: λόγος – „наука“, „мисъл“, „причина“) е наука, която изучава закономерностите на създаването и развитието на социалните системи, общностите и групите, също и личността в рамките на общността и об
messi
0 0 0
Начало на икономическата социология 27 стр. очаква одобрение

Начало на икономическата социология

На границата на двадесетото столетие социологията добива окончателно обществено признание главно чрез класическите трудове на Макс Вебер, Емил Дюркем, Георг Зимел, Вилфредо Парето и др.
messi
0 0 0
ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 20 стр. очаква одобрение

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

Основната цел на емпирични социологически изследвания е да установи някаква съвкупност от социални фактори, касаещи дейноста на хората. Основен източник на информация за тези проучвания са хората и тяхната дейност, а именно - те са източник на информация
messi
0 0 0
Пищови по икономически социология 35 стр.

Пищови по икономически социология

Типично за организацията е, че тя има свой икономически генезис, обективни причини за възникване, различни сфери на проявление, вътрешно структуриране и обществена значимост. Тя обаче не е единствената форма на съюзяване.
messi
0 0 0