Материали 1-10 от 10

ЕКСПЕРТНО - АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 18 стр. очаква одобрение

ЕКСПЕРТНО - АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ЕКСПЕРТНО - АНАЛИТИЧНИТЕ МЕТОДИ СА СИСТЕМА ОТ ВЕРОЯТНОСТНИ ИДЕИ, МЕТОДИ, ОЦЕНКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО......
messi
0 0 0
МЕТОДИКА НА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 18 стр. очаква одобрение

МЕТОДИКА НА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

МЕТОДЪТ НА ЕДНА ОТ КОНКРЕТНИТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕИНЖИНЕРИНГ, НАСОЧЕН КЪМ ПРОКТИРАНЕ НА КОНКТЕТЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС.........
messi
0 0 0
КОНЦЕПЦИЯТА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 14 стр. очаква одобрение

КОНЦЕПЦИЯТА ,, ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО " . ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМИ ЗА ОСИГОРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ И ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА.
messi
0 0 0
развитие на стратегията на административната реформа в България 16 стр. очаква одобрение

развитие на стратегията на административната реформа в България

Стратегията на тоталната промяна - започване и осъществяване на реформата едновременно и паралелно във всички звена и нива на административната система и по всички направления на реформата.
messi
0 0 0
ТЕРИТОРИАЛНИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ И ДЕКОНЦЕНТРИРАНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ТЯХНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 20 стр. очаква одобрение

ТЕРИТОРИАЛНИ /ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ И ДЕКОНЦЕНТРИРАНИ / ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ТЯХНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРИТОРИАЛНИ /ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ И ДЕКОНЦЕНТРИРАНИ / ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ТЯХНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
messi
0 0 0