Материали 1-10 от 88

Форма на държавно управление и видовете държавно управление в четирите български конституции 10 стр.

Форма на държавно управление и видовете държавно управление в четирите български конституции

Формата на държавно управление определя подреждането и взаимовръзката между отделните висши държавни органи, както и взаимоотношенията на тези органи с гражданите на дадената държава...
the_magicer
0 0
Електронно правителство на България интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 14 стр.

Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво

Във времето на постоянното дигитализиране на живота в световен мащаб и все по-важната роля, която започват да имат различните иновации в социалните и икономически процеси в страната, проблемът за изграждането на ефективно работещо електронно...
cblock
0 0
Държавна власт и държавна администрация 10 стр.

Държавна власт и държавна администрация

Съдържа отговори на следните въпроси: Кои са бариерите пред “инорирането” на държавата? Кои са основните компоненти на системата на държавните органи? Кои са основните конституционните правомощия на Народното събрание и др....
ndoe
0 2
Структура и организация на съдебната власт в Румъния 16 стр.

Структура и организация на съдебната власт в Румъния

Република Румъния полага все повече усилия, свързани с интеграцията на страната в Европейския съюз. Част от тези усилия са насочени към хармонизирането на румънското законодателство с това на Европейския съюз....
ivan40
0 0
Електронно правителство на България интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 10 стр.

Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво

Нематериалното придобива по-голяма стойност, информацията се превръща във все по-ценен ресурс, а новото направление в икономиката – икономика на знанието е модерният начин тези процеси да бъдат научно обяснени...
lubega
0 0