Материали 1-10 от 90

Държавна власт Принципът на разделение на властите Конституционносъобразност и Конституционен съд 17 стр. очаква одобрение

Държавна власт. Принципът на разделение на властите. Конституционносъобразност и Конституционен съд

Принципът на разделението на властите е една от основните гаранции за свобода на гражданското общество в отношенията му с държавата.
messi
0 0
Форма на държавно управление и видовете държавно управление в четирите български конституции 10 стр.

Форма на държавно управление и видовете държавно управление в четирите български конституции

Формата на държавно управление определя подреждането и взаимовръзката между отделните висши държавни органи, както и взаимоотношенията на тези органи с гражданите на дадената държава...
the_magicer
0 0
Електронно правителство на България интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 14 стр.

Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво

Във времето на постоянното дигитализиране на живота в световен мащаб и все по-важната роля, която започват да имат различните иновации в социалните и икономически процеси в страната, проблемът за изграждането на ефективно работещо електронно...
cblock
0 0
Държавна власт и държавна администрация 10 стр.

Държавна власт и държавна администрация

Съдържа отговори на следните въпроси: Кои са бариерите пред “инорирането” на държавата? Кои са основните компоненти на системата на държавните органи? Кои са основните конституционните правомощия на Народното събрание и др....
ndoe
0 2
Структура и организация на съдебната власт в Румъния 16 стр.

Структура и организация на съдебната власт в Румъния

Република Румъния полага все повече усилия, свързани с интеграцията на страната в Европейския съюз. Част от тези усилия са насочени към хармонизирането на румънското законодателство с това на Европейския съюз....
ivan40
0 0