Материали 1-10 от 30

Пробацията - същност и проблеми 10 стр.

Пробацията - същност и проблеми

По своята същност наказанието пробация представлява налагане на строги ограничителни мерки върху осъдения, нарушаващи част от неговата свобода, без да се настанява в затворническо заведение и без да се изолира...
cblock
0 2
Съвременният тероризъм и неговите проявления 19 стр.

Съвременният тероризъм и неговите проявления

През последните няколко години в света настъпиха драматични изменения. Встъпването на човечеството в новото хилядолетие е помрачено от постоянно нарастващата на разпространение на международния тероризъм...
dannyboy
0 0
Предмет характер задачи на криминологията 14 стр.

Предмет, характер, задачи на криминологията

Терминът криминология е съставен от латинската дума crimen(престъпление) и старогръцката logos(учение)и в буквален превод означава "учение за престъплението." Криминологията е обществена наука за престъплението, за престъпниците и престъпността.
ndoe
10 2
Престъпност в съвременния свят 20 стр.

Престъпност в съвременния свят

Престъпност е имало във всички общества. По различен подход обаче се е изучавала. Човекът в древността и средновековието е виждал отделен факт, престъплението и въз основа на него е правил обобщенията си...
gecata_maina
5 1