Материали 1-10 от 10

Експлоатация на режещите инструменти 22 стр. очаква одобрение

Експлоатация на режещите инструменти

Ефективната експлоатация на режещите инструменти зависи от възможностите на използваната машина, механичната обработваемост на заготовката, изискванията към обработваната повърхнина и в най-голяма степен – от правилно подбраните материал и геометрия на
messi
0 0 0
Видове сеизмична защита в областта на гражданското строителство 4 стр.

Видове сеизмична защита в областта на гражданското строителство

Сеизмичните сили са пряко пропор¬ционални на масата на сградата и достигат своята максимална стойност, докато резонансните вибрации на системата "сграда - фундамент".
messi
0 0 0
Конструктивни особености на инструментите свързани с методите на изработването и условията на експлоатацията им 24 стр.

Конструктивни особености на инструментите, свързани с методите на изработването и условията на експлоатацията им

Особености, свързани с изработването на инструментите. Конструкцията на режещите инструменти определя до голяма степен редица техни технологични, конструктивни и експлоатационни особености...
aronn
0 0 0
Експлоатация на режещите инструменти 22 стр.

Експлоатация на режещите инструменти

Eфективната експлоатация на режещите инструменти зависи от възможностите на използваната машина, механичната обработваемост на заготовката, изискванията към обработваната повърхнина и в най-голяма степен от правилно подбраните материал и геометрия...
aronn
0 0 0
Обърнат Плосък Покрив Указания за приложение на топлоизолация FIBRAN xps 19 стр.

Обърнат Плосък Покрив Указания за приложение на топлоизолация FIBRAN xps

Покривите отдавна вече не са само защита срещу атмосферните въздей- ствияте са също така и важна естетическа и функционална част на сгради- те.
messi
13 0 0
Нискоенергиина къща 8 стр.

Нискоенергиина къща

Съществува голямо разнообразие от жилищни сгради от гледна точка на използваните материали, конструкция, архитектурни решения, технология на изграждане и изпълнение, поради което загубите на мощност през стените, вратите и прозорците са в широк диапазон.
aronn
12 0 0
Пищови по съпромат 11 стр.

Пищови по съпромат

Ако означим с RL , ML съответно главният вектор и главният момент на външните сили, действуващи върху лявата част, определени спрямо приетата координатна система XYZ, a с RD , MD – главният вектор и главният момент на външните сили,...
admin
180 5 0
Пищови по съпротивление на материалите 2 стр.

Пищови по съпротивление на материалите

Опън и натиск. Удължение на пръта и Закон на Хук. Статически определими и статически неопределими системи. Напрегнато и деформирано състояние при опън и натиск...
admin
162 5 0