Материали 1-9 от 9

Системен анализ на радиоканал за МПСК 14 стр.

Системен анализ на радиоканал за МПСК

За разлика от наземните клетъчни мрежи мобилните спътникови системи разполагат с ограничена излъчвана мощност на борда на спътника. Радиосигналите, използвани при мпск, са подложени на затихване, породено от редица специфични фактори...
messi
0 0 0
Лов на лисици - радиозасичане 9 стр.

Лов на лисици - радиозасичане

Радиозасичането (ARDF) е спорт, който обединява умения за откриване на радиопредаватели, посредством използването на апаратура (приемник) за локализирането им, и умения за боравене с карта и компас и ориентиране...
daniche90
9 0 0
Системи за мобилни радиокомуникации 10 стр.

Системи за мобилни радиокомуникации

Какво е Трънк? Това е път за връзка с друг абонат, обаче да не се полага отделна линия за всеки, а да се използва общ канал от икономическа точка, но със сигурност и стабилна радио безжична връзка...
nerven
4 0 0
Развитие и формиране на структурата на националната радиомрежа и радиосистема 19 стр.

Развитие и формиране на структурата на националната радиомрежа и радиосистема

Българското Национално Радио - развитие в България. Развитието и формирането на радиостанция започва с основния термин радиостанция. Тази дума е съставена от две латински основи: Radio - "излъчвам" и съществителното...
rusev02
1 0 0
Радари с военно приложение 28 стр.

Радари с военно приложение

Радар е обект за откриване на система, която използва електромагнитните вълни - радиовълни специално - да се определи кръг, надморска височина, посока или скорост за движение и неподвижни обекти, като например самолети, кораби, космически апарати....
admin
3 0 0
Държавен изпит по практика с лаборатория 9 стр.

Държавен изпит по практика с лаборатория

Индукционните електромери са уреди за измерване на електрическата енергия, употребявана във вериги със променлив ток. В зависимост от вида на веригите те биват еднофазни и трифазни....
admin
9 0 0