Материали 1-10 от 10

Рибите 16 стр.

Рибите

Клас хрущялни. Общи сведения. Те са предимно морски обитатели, макар че има и видове, които се срещат в сладководни басейни в Южна Америка. Зрението им е слабо развито, но притежават мого добре развити осезателни органи....
dannyboy
26 0 0