Материали 1-10 от 10

Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и обществени условия на България 72 стр.

Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и обществени условия на България

В условията на пазарна икономика и промяна на социално-икономическите нагласи на трудещите се в България от съществено значение за постигнатите резултати в трудовия процес има мотивацията за труд.
messi
0 0 0
Сестрински грижи за пациенти с възпалителни заболявания на средното ухо 12 стр.

Сестрински грижи за пациенти с възпалителни заболявания на средното ухо

Отитът представлява възпаление на ухото. Тъй като анатомично ухото се разделя на външно ухо, средно ухо и вътрешно ухо, затова и възпаленията на ухото биват възпаления на външното ухо (външен отит), възпаления на средното ухо (среден отит) и възпаления на
messi
0 0 0
Национални профилактични здравни програми 2020 и участие на медицинската сестра от доболничната медицинска помощ в тях 6 стр.

Национални профилактични здравни програми 2020 и участие на медицинската сестра от доболничната медицинска помощ в тях

РЕФЕРАТ по „СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ“ Тема Национални профилактични здравни програми 2020 и участие на медицинската сестра от доболничната медицинска помощ в тях
mmaarrii
0 0 0
Специални сестрински грижи при пациенти със сифилис на нервната система ms миастения гравис Оценка на потребноситете и план за сестрински грижи 11 стр.

Специални сестрински грижи при пациенти със сифилис на нервната система, ms, миастения гравис. Оценка на потребноситете и план за сестрински грижи

Сифилисът е полово предавана болест, причинена от бактерия treponema pallidum. Често той засяга централната нервна система при липса и лошо лечение, поради теза причина се препоръчва серологично изследване на болните...
rusev02
0 1 0
Сестрински грижи по домовете 14 стр.

Сестрински грижи по домовете

Организация на работа на медицинска сестра в дома. Първичната здравна помощ е "основна здравна помощ, изградена върху използването на практически, научнообосновани и социалноприемливи методи и технологии, които са универсално достъпни за всяко ли
messi
0 5 0