Материали 1-10 от 10

Изграждане и рушене на положителната представа в публицистиката на Райко Алексиев 26 стр.

Изграждане и рушене на положителната представа в публицистиката на Райко Алексиев

Народ малък, като българския, подлаган системно на национално обезличаване и претопяване, би трябвало зорко да пази спомена за своите духовни първенци.
messi
0 0 0
Културно наследство на България 13 стр.

Културно наследство на България

“Наследство” обикновено наричаме имущество, което децата наследяват от родителите си. И все пак, по-общо значение на това понятие включва и нематериалните неща, които едно поколение предава на друго - знание, култура, ценности.
messi
0 0 0
Информационна картина на културно-историческото наследство на област Пловдив 19 стр.

Информационна картина на културно-историческото наследство на област Пловдив

България се нарежда на призовото трето място по културно-историческо наследство в Европа. По брой и разноо¬бразие на културно-исторически паметници пред нас са само Ита¬лия и Гърция.
messi
0 0 0
Произходът на Кирил и Методий в България 18 стр.

Произходът на Кирил и Методий в България

Кирил и Методий са едни от най-видните представители на книжовността. Те създават българската азбука още преди редица векове и благодарение на тяхната дейност се оставя силен отпечатък върху културния живот в България...
nerven
0 0 0
Образът на Людмила Живкова и нейната роля по времето на социализма 10 стр.

Образът на Людмила Живкова и нейната роля по времето на социализма

Личността на Людмила Живкова несъмнено е феномен в съвременната българска история – за това вече се говори достатъчно подробно и разностранно по време на днешната ни конференция...
cblock
0 0 0
Изграждане и рушене на положителната представа в публицистиката на Райко Алексиев 26 стр.

Изграждане и рушене на положителната представа в публицистиката на Райко Алексиев

Народ малък като българския, подлаган системно на национално обезличаване и претопяване, би трябвало зорко да пази спомена за своите духовни първенци. Ако днес по улицата на който и да е български град направим анкета с единствен въпрос...
rusev02
0 0 0
Понятие за културно-историческо наследство 16 стр.

Понятие за културно-историческо наследство

Културното наследство на България е важна част от нейното национално богатство и основен фактор за утвърждаването на българската културна идентичност. То е нашият принос в Европейската и Световната култура, което определя нашето участие в Европейския...
dannyboy
0 0 0