Материали 1-10 от 10

Културни връзки между Тракия и Северозападна Анатолия през РБЕ 13 стр.

Културни връзки между Тракия и Северозападна Анатолия през РБЕ

Въвеждането на бронзовата сплав в производството е едно от големите постижения на човечеството по пътя на неговото развитие. Това събитие, станало постепенно за различните райони на Стария свят, разглеждано в един широк план, бележи началото на...
silviQ
0 0 0
Археологическа култура 10 стр.

Археологическа култура

Интересът към миналото и към археологическия материал датира още от древността. Началото на ХІХ век е времето, в което археологията вече не се свързва само с обикновения интерес на хората към откриваните предмети и паметници...
daniche90
0 0 0
Социализиране на археологическите обекти в София 57 стр.

Социализиране на археологическите обекти в София

Този надпис, който може да види всеки софиянец или гост на столицата в подлеза пред Министерския съвет, се отнася към групата на римските строителни надписи, които ознаменуват големите държавни градежи – обществени сгради или крепостни съоръжения...
cblock
0 0 0