Материали 1-10 от 2

Казус - правна защита на конкуренцията 2 стр.

Казус - правна защита на конкуренцията

Какво е значението на концентрацията и налице ли е такава стуация в казуса? Концентрация е налице когато има сливанеили вливане на две или повече независими предприятия, или когато едно или няколко лица упражняващи вече контрол върху едно предприятие, п
nerven
6 0