Материали 1-5 от 5

ОБХВАТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 17 стр.

ОБХВАТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Парижката конвенция е първият международен източник, уреждащ закри- лата на обектите на индустриална собственост. Конвенция е приета на 20 март 1883 г. в Париж в резултат от назрялата необходимост за установяване на меж- дународна закрила на обектите на и
messi
0 0 0
Казус - правна защита на конкуренцията 2 стр.

Казус - правна защита на конкуренцията

Какво е значението на концентрацията и налице ли е такава стуация в казуса? Концентрация е налице когато има сливанеили вливане на две или повече независими предприятия, или когато едно или няколко лица упражняващи вече контрол върху едно предприятие, п
nerven
6 0 0