Материали 1-4 от 4

Авторски модел за образователна училищна политика с цел образование за ученик в интеркултурна среда 13 стр.

Авторски модел за образователна училищна политика с цел образование за ученик в интеркултурна среда

Обосновка. В съвременното образование интернационалните тенденции вземат връх над тенденциите за сепаратизъм и културно разделение. Интеркултурното образование няма алтернатива...
silviQ
0 1 0
Интеркултурно образование 8 стр.

Интеркултурно образование

Това налага да се преосмислят образователните преоритети в глобализиращия се свят. Всеизвестно е, че различията будят в нашата страна са носители по – скоро на страх, предпазливост и отбранителност...
ivan40
48 6 0