Материали 1-2 от 2

Тъканен биосензор за измерване на фенол 58 стр.

Тъканен биосензор за измерване на фенол

Усъвършенстването и развитието на нови методи в измервателната техника, както и в био-химията и молекулярната биология през последните години, дадоха голям тласък в разработването на биосензори и спомогнаха за утвърждаването им като много перспективна нас
messi
0 0 0