Материали 1-10 от 1118

АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 15 стр.

АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

Внедряването на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в информационната система на туристическата фирма не е самоцел, а из-точник на конкурентни предимства, които в условията на глобалната конкурен-ция в туристическия отрасъл, изострена от
egeorgieva777
0 0
Къща-музей Лайош КошутвШумен 7 стр.

Къща-музей Лайош Кошут в Шумен.  

Броят на унгарските туристи посетили организирано България през 2016г. е 94 хил.души.(Министерство на туризма Р.България) Близостта на гр.Шумен до морските ни курорти е предпоставка за развитието на културния туризъм по време на престоя на гостите в морс
pandeon
0 0
Туристически обект Природозащитен център Пода Бургас 6 стр.

Туристически обект: Природозащитен център „Пода“ Бургас

ПЗЦ“ПОДА“ лежи на един от най-оживените прелетни пътища на птиците в Европа – „Виа понтика“. Уникалното разположение посетителския център в най-западната точка на цялото Черноморско крайбрежие е причина потоците от птици мигранти над ПЗЦ „ПОДА“ да са особ
pandeon
0 0
Розовата долина 39 стр.

Розовата долина

Розовата долина е област в България, намираща се южно от Стара планина и северно от Сърнена Средна гора, получила названието си в средата на 19-ти век от традициите в отглеждането на маслодайна роза.
0 0
Създаване и маркетинг на туристически продукт quotБанско-Разлог-Добринище-Вихрен-Добърскоquot 48 стр.

Създаване и маркетинг на туристически продукт "Банско-Разлог-Добринище-Вихрен-Добърско"

Описателна концепция: цел на създаването на туристически продукт. През последните няколко години в България се наблюдава изключителна динамика в развитието на туристическия пазар...
the_magicer
0 0
Комплексен реинжинеринг на туристическа фирма 20 стр.

Комплексен реинжинеринг на туристическа фирма

курсовата работа разглежда туристическа фирма с клон в гр. Банско, нейните мисия и визия, както и анализ на проблемите на мениджмънта на фирмата, предлага план за реинженеринг на някои от дейностите на фирмата с цел подобряване на финансовия резултат...
daniche90
0 3