Материали 1-10 от 1177

Съпоставка на две туристически агенции - Бохемия и Он травел 23 стр.

Съпоставка на две туристически агенции - "Бохемия" и "Он травел"

Фирмата анализира външната среда, своите конкуренти и партньори. Като елемент от маркетинговата среда, конкуренцията очертава ограничителните рамки, в които може да се развива всяка една фирма.
messi
0 0
Примерен инвестиционен проект за създаване на КК 30 стр.

Примерен инвестиционен проект за създаване на КК

Основна цел в развитието на туризма в община Долен Чифлик, Варненска област, е чувствителното повишаване на качеството на предлагания туристически продукт и издигането на неговия имидж.
messi
0 0
ПОТРЕБНОСТИ И НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИЧНО-РЕКРЕАТИВЕН ОТДИХ И КУРОРТНО ЛЕЧЕНИЕ 9 стр.

ПОТРЕБНОСТИ И НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИЧНО-РЕКРЕАТИВЕН ОТДИХ И КУРОРТНО ЛЕЧЕНИЕ

За да се реализира основната цел и поставените задачи, като обект на изследването определяме контингент от туристи, които принципно имат някаква нагласа и позиция по отношение на рекреативния туризъм.
messi
0 0
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ГРАД ДОБРИЧ 66 стр.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ГРАД ДОБРИЧ

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности, появата на между
messi
0 0