Материали 1-10 от 20

Насилие над жени 12 стр.

Насилие над жени

Консvлтации по овластяване- стимулира активността, инициативността, адекватна оценка на собствените сили за търсене на професионална реализация. Насочена е към лица, жертви на домашно насилие. Включва индивидуални консултации, индивидуална подкрепа в проц
0 1
Стандарти за обучението на възрастни 7 стр.

Стандарти за обучението на възрастни

Проблемът за създаване на държавни изисквания в образованието придобива все по-голяма актуалност с развитието и усъвършенстването на гражданското общество, с увеличаването на многообразието от образователни институции и неформални звена за...
messi
34 2
Програма за обучение на медицински сестри при работа с неврологично болни 12 стр.

Програма за обучение на медицински сестри при работа с неврологично болни

Изключително големи са задълженията и отговорността на медицинската сестра при обслужването на неврологично болните. Това произлиза от спецификата на неврологичната патология....
emoto_92
20 1
Методи на обучение на възрастните Подобряване качеството на обучение на възрастните 42 стр.

Методи на обучение на възрастните. Подобряване качеството на обучение на възрастните.

Образованието е дейност на обществото като цяло, на общностите и семейството, както и на отделния човек, която исторически се е обособила като самостоятелна и е свързана с образователни институции...
gecata_maina
61 5
Етапи в развитието на образованието на възрастните и андрагогиката 7 стр.

Етапи в развитието на образованието на възрастните и андрагогиката

Науката, която изучава образованието на възрастните е Андрагогика. Терминът е формиран по аналогия с Педагогиката, от гръцки език andros-мъж, възрастен човек и agein-водя, ръководя възпитавам....
nerven
73 3
Андрагогия наука за обучението на възрастни 39 стр.

Андрагогия – наука за обучението на възрастни

Учениците са първоначално мотивирани от външен натиск - на родители и учители, на съревнованието за степени; опасност от провал и др. подобни. Съвършено в друга позиция и роля са възрастните учащи....
ndoe
87 6
Възникване на андрагогиката 15 стр.

Възникване на андрагогиката

Етапите в развитието на андрагогиката. Първи преднаучен етап - практическа дейност в сферата на образованието на възрастните. Втори етап - на дескриптивно-индуктивната теория за образование на възрастните - от средата на XIX в. до...
ivan40
67 3