Материали 1-10 от 10

НАУЧЕН СТАТУТ НА АНДРАГОГИКАТА ОБЕКТ ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА АНДРАГОГИКАТА 22 стр. очаква одобрение

НАУЧЕН СТАТУТ НА АНДРАГОГИКАТА. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА АНДРАГОГИКАТА.

Зараждането и развитието на андрагогическата наука е тясно свързано с развитието на философията, социологията, педагогиката, психологията и въобще с науките за човекознанието.
messi
0 0 0
Насилие над жени 12 стр.

Насилие над жени

Консvлтации по овластяване- стимулира активността, инициативността, адекватна оценка на собствените сили за търсене на професионална реализация. Насочена е към лица, жертви на домашно насилие. Включва индивидуални консултации, индивидуална подкрепа в проц
0 1 0
Стандарти за обучението на възрастни 7 стр.

Стандарти за обучението на възрастни

Проблемът за създаване на държавни изисквания в образованието придобива все по-голяма актуалност с развитието и усъвършенстването на гражданското общество, с увеличаването на многообразието от образователни институции и неформални звена за...
messi
34 2 0
Програма за обучение на медицински сестри при работа с неврологично болни 12 стр.

Програма за обучение на медицински сестри при работа с неврологично болни

Изключително големи са задълженията и отговорността на медицинската сестра при обслужването на неврологично болните. Това произлиза от спецификата на неврологичната патология....
emoto_92
20 1 0
Методи на обучение на възрастните Подобряване качеството на обучение на възрастните 42 стр.

Методи на обучение на възрастните. Подобряване качеството на обучение на възрастните.

Образованието е дейност на обществото като цяло, на общностите и семейството, както и на отделния човек, която исторически се е обособила като самостоятелна и е свързана с образователни институции...
gecata_maina
61 5 0
Етапи в развитието на образованието на възрастните и андрагогиката 7 стр.

Етапи в развитието на образованието на възрастните и андрагогиката

Науката, която изучава образованието на възрастните е Андрагогика. Терминът е формиран по аналогия с Педагогиката, от гръцки език andros-мъж, възрастен човек и agein-водя, ръководя възпитавам....
nerven
73 3 0
Андрагогия наука за обучението на възрастни 39 стр.

Андрагогия – наука за обучението на възрастни

Учениците са първоначално мотивирани от външен натиск - на родители и учители, на съревнованието за степени; опасност от провал и др. подобни. Съвършено в друга позиция и роля са възрастните учащи....
ndoe
87 6 0