Материали 1-10 от 20

Андрагогика - същност задачи цел принципи професионална андрагогика 12 стр.

Андрагогика - същност, задачи, цел, принципи, професионална андрагогика

Един от най-важните въпроси, както за отделната личност, така и за цялото общество е този за образованието, за неговите цели и ролята, която то играе в обществото.Още древните гърци достигат до идеята, че
admin
150 7
Андрагогия наука за обучението на възрастни 39 стр.

Андрагогия – наука за обучението на възрастни

Учениците са първоначално мотивирани от външен натиск - на родители и учители, на съревнованието за степени; опасност от провал и др. подобни. Съвършено в друга позиция и роля са възрастните учащи....
ndoe
87 6
Възникване на андрагогиката 15 стр.

Възникване на андрагогиката

Етапите в развитието на андрагогиката. Първи преднаучен етап - практическа дейност в сферата на образованието на възрастните. Втори етап - на дескриптивно-индуктивната теория за образование на възрастните - от средата на XIX в. до...
ivan40
67 3
Възрастен 14 стр.

Възрастен

Понятието "възрастен" има твърде широк диапазон, не се употребява еднозначно. Най-често под "възрастен" се разбира човек, който се намира в периода на т.нар. зряла възраст (ранна, средна и късна зрелост). При това едни автори включват
admin
33 2
Етапи в развитието на образованието на възрастните и андрагогиката 7 стр.

Етапи в развитието на образованието на възрастните и андрагогиката

Науката, която изучава образованието на възрастните е Андрагогика. Терминът е формиран по аналогия с Педагогиката, от гръцки език andros-мъж, възрастен човек и agein-водя, ръководя възпитавам....
nerven
73 3