Материали 11-20 от 20

Възрастен 14 стр.

Възрастен

Понятието "възрастен" има твърде широк диапазон, не се употребява еднозначно. Най-често под "възрастен" се разбира човек, който се намира в периода на т.нар. зряла възраст (ранна, средна и късна зрелост). При това едни автори включват
admin
33 2
Учене през целия живот 17 стр.

Учене през целия живот

Мащабите на настъпващите в света и Европа икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, породено от остаряването на населението, изискват нов подход в общото и професионалното образование.
admin
41 3
Андрагогика - същност задачи цел принципи професионална андрагогика 12 стр.

Андрагогика - същност, задачи, цел, принципи, професионална андрагогика

Един от най-важните въпроси, както за отделната личност, така и за цялото общество е този за образованието, за неговите цели и ролята, която то играе в обществото.Още древните гърци достигат до идеята, че
admin
150 7