Материали 1-10 от 10

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 5 стр. очаква одобрение

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Въпреки че публичният и финансовият сектор са на първо място по обработване на документи като част от по-широк процес на управление на документите, другите сектори се развиват изключително бързо.
messi
0 0 0
Организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществени поръчки 11 стр. очаква одобрение

Организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществени поръчки

С настоящите правила се определят условията и реда за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства.
messi
0 0 0
РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В КОМПАНИЯТА 28 стр. очаква одобрение

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В КОМПАНИЯТА

Стратегическото управление на компанията е насочено към бъдещето и включва постановката от цели, разработване на стратегията, определяне на необходимите ресурси и поддържане на взаимоотношения с външната среда, които позволяват реализирането на предвар
messi
0 0 0