Материали 1-10 от 3142

Казус по публична финансова администрация 10 стр.

Казус по публична финансова администрация

Органите, които администрират приходите в държавния бюджет /данъчни и неданъчни/ са всички държавни органи и бюджетни организации, на които със закон или с акт на МС е възложено събирането и отчитането на бюджетните приходи.
messi
0 0
Същност на инфлацията Инфлационен процес в България 12 стр.

Същност на инфлацията. Инфлационен процес в България

Историческият опит, включително и опитът на страните от Източна Европа, показва, че е трудно, ако не и невъзможно да се избегне инфлацията при прехода от централно планирана към пазарна икономика.
messi
0 0
Механизъм на пазарното равновесие 7 стр.

Механизъм на пазарното равновесие

Търсенето, предлагането и ценообразуването на конкурентните пазари - принципно- то положение на икономическата теория, е че търсенето и предлагането на всяка стока се влия- ят от различни фактори.
messi
0 0
Брутният вътрешен продукт на България в периода на 2001-2003 на тема по анализ на статии БВП 2003 намерения и реалност 13 стр.

Брутният вътрешен продукт на България в периода на 2001-2003 на тема по анализ на статии: "БВП 2003: намерения и реалност"

Макроикономическото развитие предполага провеждането на икономическа политика, чрез която държавата, като основен макроикономически субект реализира основните цели на общественото икономическо развитие.
messi
0 0
Анализ на статии Фактори на инфлацията в България и Перспективи пред българската икономика 11 стр.

Анализ на статии "Фактори на инфлацията в България” и "Перспективи пред българската икономика"

Инфлацията винаги и навсякъде е монетарен феномен. Икономистите нямат особени възражения, когато инфлацията се интерпретира като устойчиво и продължително увеличаване на цените.
messi
0 0
Концесии в публичния сектор 112 стр.

Концесии в публичния сектор

Конституцията предвижда предоставянето на концесия за обекти, които са изключителна държавна собственост или върху които държавата упражнява суверенни права, както и за дейности върху които е установила монопол, при ред и условия установени в специален за
messi
0 0
Зависимост между личния паричния доход и разходите за потребление на домакинствата в България за периода 1998-2005г 22 стр.

Зависимост между личния (паричния) доход и разходите за потребление на домакинствата в България за периода 1998-2005г.

Когато макроикономиката постига равновесие, е в състояние на стабилност. Най-благоприятният, оптимален режим на функциониране на икономическата система е при потенциалното равнище на националното /съвкупното/ производство.
messi
0 0
Икономика на публичния сектор Характеристика на публичните и частните стопанства в България 16 стр.

Икономика на публичния сектор. Характеристика на публичните и частните стопанства в България

България е страна, която се стреми към пълноправно членство в ЕС. Като такава, тя трябва да покрие определени икономически и политически критерии.
messi
0 0