Материали 1-10 от 2981

Пазарни анализи 11 стр. очаква одобрение

Пазарни анализи

През последното десетилетие пазарът на недвижими имоти в България премина през различни стадии на развитие, познати в икономическата теория и практика като ръст, насищане, спад, задържане и възстановяване.
messi
0 0
Анализ на икономическата ефективност на науката и образованието 18 стр.

Анализ на икономическата ефективност на науката и образованието

Ефективността е основна икономическа категория. Най-общо тя представлява отношение между ефекта/резултата и вложените ресурси. Ефектът на стопанската дейност се разглежда по различен начин, но обикновено интересите на мениджърите и вложителите в едно пред
messi
0 0
Анализ на динамиката и структурата на приходите и разходите в бюджета на Община Белоградчик през периода 2010- 2018 г 22 стр.

Анализ на динамиката и структурата на приходите и разходите в бюджета на Община Белоградчик през периода 2010- 2018 г

Настоящият план цели да постигане финансова стабилност на община Белоградчик. Целта на настоящият документ е да се обясни защо и как се е стигнало до незавидното финансово положение.
messi
0 0
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 10 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Конкуренцията е една от най-същностните характеристики на пазарният механизъм. Чрез нея се осигурява взаимодействието между пазарните субекти и се създават условия за повишаване на ефективността на икономиката на предприятието.
messi
0 0
Реформа в здравеопазването 18 стр. очаква одобрение

Реформа в здравеопазването

Здравето и икономическият растеж на всяка страна са неразривно свързвани. Безспорни са доказателствата за влошаване на здравния статус на хората с ниски доходи и задълбочаването на социално-икономическото неравенство
messi
0 0