Материали 1-10 от 56

Същност на учебната дисциплина на историята на педагогиката и българското образование 2 стр.

Същност на учебната дисциплина на историята на педагогиката и българското образование

Анализ на наименованието ИПБО – изучава и разглежда възпитанието, обучението и образованието в други страни, които са оказали влияние върху българската история...
aronn
0 0