Материали 1-10 от 181

Управлението на фирмената логистиа 88 стр.

Управлението на фирмената логистиа

Логистиката включва интеграцията на информация, транспорт, запаси, складове, манипулиране, опаковане и др. Всяка една от тези функционални области предлага разнообразие от организационни структури и дейности.
messi
0 0
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА НА ФИРМА СЕКТРОН ООД ПЛОВДИВ 80 стр.

„ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА НА ФИРМА „СЕКТРОН” ООД – ПЛОВДИВ”

През последните десет години в икономическото положение на България настъпват кардинални изменения. Те са свързани с преминаването от централизирано-планово към пазарно управление.
messi
0 0
Логистична верига - същност характеристика 10 стр.

Логистична верига - същност, характеристика.

Логистичната верига може да се изрази като линейно подреждане на множество физически или юридически лица – производители, посредници, търговци и др., осъществяващи логистични операции по довеждането на материалния поток от една логистична система до друга
messi
0 1
Характеристика и развитие на логистичния пазар в Република България 74 стр.

Характеристика и развитие на логистичния пазар в Република България

Логистиката е съвременна управленска дисциплина, която намира широко приложение в обучението по мениджмънт в развитите страни, наред с управлението на финансовите и човешки ресурси.
messi
0 0
Логистична дейност 198 стр.

Логистична дейност

Думата "logistike” е старогръцка и означава "изкуството да се разсъждава и ичислява”. Първоначално логистиката се използва във военната област като практическо изкуство за маневриране и разположение на войските. След 50-те години на двадесети век...
messi
0 0
СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА 94 стр.

СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА

Логистиката в стопанската сфера произлиза от военното дело. През 19 век швейцарки генерал Анри Жомини участвал във войните на Наполеон, написал през 1837 г. "Опре на военното изкуство ".Счита се че А.Жомини е родоначалник на Логистиката в управлението.
messi
0 0
Съвременни концепции и методи с преобладаващо значение в индустриалната логистика KANBAN JIT и др Характеристика предимства и недостатъци ограничителни условия проблеми при реализация 22 стр.

„Съвременни концепции и методи с преобладаващо значение в индустриалната логистика – KANBAN, JIT и др. Характеристика, предимства и недостатъци, ограничителни условия, проблеми при реализация”

От 1899 г. ВИТТЕ Аутомотив представлява иновативен и мощен ноу-хау в технически решения за заключващи системи и благодарение на това тя се превръща в оперираща компания от глобален мащаб.
messi
0 3
Организация и управление на Логистиката и Транспорта в България 37 стр.

Организация и управление на Логистиката и Транспорта в България

Развитието на логистиката оказва съществено влияние на транспортната политика и структурните изменения в характера на дейността на транспортните предприятия, която в края на 70-те години на миналия век се превръща в основно място за икономически раз-вити
messi
0 0