Материали 1-10 от 168

Дистрибуция на материалните средства в системата на българската армия 13 стр.

Дистрибуция на материалните средства в системата на българската армия

Дистрибуцията е процес, който обслужва производството, разпределението и потреблението. Едно от най-важните и задължителни условия за съществуването и просперитета на фирмите от различен ранг и сфера на действие в условията на пазарна икономика е...
aronn
0 1
Съвременни алтернативи за развитие на логистиката в национален и международен аспект 11 стр.

Съвременни алтернативи за развитие на логистиката в национален и международен аспект

Логистиката има за основна цел постигането на оптималната организация на процесите, доставката на необходими ресурси в точно време и място при зададените предварително количество и качество с минимални разходи...
ivan40
0 0
Стопанска логистика на фирма 11 стр.

Стопанска логистика на фирма

В съвременното динамично общество бизнес концепцията за нарастващото значение на логистичните процеси се превръща в изключително актуална тема поради увеличаващата се комплексност на снабдяването на организациите...
aronn
0 0