Материали 1-10 от 171

Роля и значение на складовете 8 стр.

Роля и значение на складовете

Складирането е логистична операция, състояща се в поддържанетона запасите на участниците в логистичния канал, обезпечаване насъхранение и охрана на тези запаси, рационалното им поместване(разположение) в склада, отчет, постоянно обновяване и безопасни мет
DMA
0 0