Материали 1-10 от 173

Организация и управление на Логистиката и Транспорта в България 37 стр.

Организация и управление на Логистиката и Транспорта в България

Развитието на логистиката оказва съществено влияние на транспортната политика и структурните изменения в характера на дейността на транспортните предприятия, която в края на 70-те години на миналия век се превръща в основно място за икономически раз-вити
messi
0 0
Роля и значение на складовете 8 стр.

Роля и значение на складовете

Складирането е логистична операция, състояща се в поддържанетона запасите на участниците в логистичния канал, обезпечаване насъхранение и охрана на тези запаси, рационалното им поместване(разположение) в склада, отчет, постоянно обновяване и безопасни мет
DMA
0 0