Материали 1-4 от 4

Патоанатомия 20 стр.

Патоанатомия

Аутопсията е метод за оценка на морфологичните възможности на починалия болен, т.е оценка на диагнозата на трупен материал. Разрязва се трупа, органа и се търси оценка на микроскопско ниво....
nezabravima
8 2 0
Обща патология 8 стр.

Обща патология

Основни понятия в общата патология критерии за здраве и болест. Понятието здраве е вариант на по-общото понятие норма. Норма е оптималното състояние на живия организъм,равновесие на жизнените му...
loli
17 4 0