Материали 1-10 от 10

Статистическо изследване на състоянието и динамиката на потреблението на безалкохолни напитки в българия за периода 1990 - 2004г 95 стр.

Статистическо изследване на състоянието и динамиката на потреблението на безалкохолни напитки в българия за периода 1990 - 2004г.

Изследването на потреблението на населението е предмет на отделен дял в статистическата наука, наречен статистиката на бюджетите на домакинствата. Тя изучава доходите, разходите и потреблението на населението...
aronn
0 0 0
Приложение на динамичния статистически анализ във фирмената дейност 14 стр.

Приложение на динамичния статистически анализ във фирмената дейност

Динамичния статистически анализ е инструмент на изучаване на явленията в тяхното развитие от миналото към бъдещето. Той се основава на динамични статистически редове, които представят редица от числа, които представляват значенията на даден показател...
ndoe
0 0 0
Създаване на диаграми Форматиране и редактиране на диаграми 31 стр.

Създаване на диаграми. Форматиране и редактиране на диаграми

Създаването на диаграми може да се осъществи в всички приложения на Microsoft Office. От тях за най-пълното и най-прецизното им оформяне отговаря Microsoft Excel. Microsoft Excel XP е най-разпространената изчислителна програма от типа "електронни
messi
0 0 0
Бизнес статистика 9 стр.

Бизнес статистика

Тя трябва да съдържа анализ на досегашните резултати и прогноза за бъдещето главно по показателите: инвестиции, обем и структура на продукцията, печалба, производителност на труда, заети лица, заплати и цени....
cblock
0 0 0
Бизнес статистика 8 стр.

Бизнес статистика

Фирмата е регистрирана през 2000 г. и е специализирана в производството на дамски обувки. Развитието й през изминалите години е успешно, но предстои да се разработи нова бизнес стратегия за следващите 10 години...
lubega
0 0 0
Бизнес статистика 10 стр.

Бизнес статистика

Фирмата е регистрирана през 2000 г. и е специализирана в производството на дамски обувки. Развитието й през изминалите години е успешно, но предстои да се разработи нова бизнес стратегия за следващите 10 години...
the_magicer
0 0 0