Материали 1-10 от 10

Клонирането - революционно откритие или вълк в овча кожа 7 стр.

Клонирането - революционно откритие или вълк в овча кожа

През 1938 г. Ханс Спеман прави първия опит за клониране – като използва саламандър. След това през 1952 г. Томас Кинг и Робърт вече успешно клонират жаба, като това е първият клониран висш организъм...
silviQ
0 0 0
Природни процеси на генетичен пренос 4 стр.

Природни процеси на генетичен пренос

Генетичния обмен е случаен процес, който се осъществява по три различни начина: трансформация, трансдукция и конюгация. При трансформацията ДНК се освобождава от клетката, разтваря се в околната среда и се поглъща от реципиентните клетки...
nerven
11 0 0
Популационна генетика 25 стр.

Популационна генетика

Популационната генетика изучава явленията наследственост и изменчивост на ниво популация. Тя изследва генетичната структура на популациите и нейните промени под влияние на различните еволюционни фактори...
gecata_maina
29 1 0