Материали 1-10 от 10

Развити теми за устния изпит по Наказателноправни науки 171 стр.

Развити теми за устния изпит по Наказателноправни науки

В наказателното право наказателна отговорност за извършено престъпление може да носи само физическо лице.Всякакви други живи или мъртви същества не могат да бъдат субект на престъпление.Също така не се признава колективната наказателна отговорност.
messi
0 0 0
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 26 стр.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Понятието субект на престъплението следва да се различава от понятието наказателноотговорно лице. Субект на престъплението включва принципната възможност на едно лице да извърши дадено престъпление и да понесе наказателната отговорност.
messi
0 0 0