Материали 1-10 от 74

Въведение в наказателното право Понятие за общата част на НК 10 стр.

Въведение в наказателното право. Понятие за общата част на НК

Наказателното право е онзи отрасъл на правната система, който установява кои деяния са престъпления и какви са наказанията за тях. Негов единствен източник е приетият през 1968 година Наказателен кодекс...
the_magicer
0 0
Тълкуване на наказателно правни норми 1 стр.

Тълкуване на наказателно правни норми

Eстество и задачи на тълкуването. Тълкуването на НПН-ми представлява изясняване на тяхното действително съдържание с олед на осигуряване правилното им прилагане. То е необходимо защото...
rusev02
0 0
Наказателен процес лекции Доказателствено право Раздел Втори от Конспекта за изпит по НПП 38 стр.

Наказателен процес – лекции. Доказателствено право. Раздел Втори от Конспекта за изпит по НПП

Същност на доказването по наказателни дела. Доказването е сърцевината на наказателния процес. Доказването представлява дейност на определени държавни органи, в която участват и граждани, посредством която дейност се възстановява картината на миналото...
daniche90
0 0