Материали 1-10 от 249

Закупуване на Ехокардиограф за нуждите на ВО към МБАЛ грЗлатоград 15 стр. очаква одобрение

Закупуване на Ехокардиограф за нуждите на ВО към МБАЛ гр.Златоград

Обезпокоителен е факта ,че напоследък се наблюдава подмладяване на някои заболявания като Артериалната хипертония и тенденция към нарастване на разпространението и.
messi
0 0
 УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАД КАРЛОВО 49 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАД КАРЛОВО

Поради своята уникалност,здравеопазването има нелеката задача да отговори едновременно на високите изисквания на обществото за хуманност,достъпност
messi
0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 81 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

На управлението на персонала в здравните организации трябва да се гледа едновременно като на политически приоритет и политически инструмент, обвързан с националния интерес за осигуряване на ефективно здравеопазване в съответствие с достиженията на европей
messi
0 0
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ НА СБАЛАГ СЕЛЕНА ООД ГРАД ПЛОВДИВ 22 стр.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ НА СБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД, ГРАД ПЛОВДИВ

Мисия на електронното управление на Република България е ускорено изграждане и развиване на електронно здравеопазване. Настоящият проект е свързан с внедряване на модерна и практична медицинска информационни система в СБАЛАГ „Селена“.
messi
0 0
Развитие на сектор здравеопазване в България в условията на глобалната финансова криза и след кризисно възстановяване 16 стр.

"Развитие на сектор здравеопазване в България, в условията на глобалната финансова криза и след кризисно възстановяване"

Най-ефективно работят здравноосигурителните системи, основани не само на пазарните принципи, а преди всичко на принципа на всеобщото преразпределение на риска. Здравноосигурителните системи в европейските страни се развиват паралелно с развитието на иконо
messi
0 0