Материали 1-10 от 242

Експериментални епидемиологични проучвания Рандомизирани клинични изпитания Приложение на интервеционните епидемиологични проучвания в клиничната медицина и общественото здраве 10 стр.
Доброволното здравно осигуряване роля и перспективи в българската здравна система 7 стр.

Доброволното здравно осигуряване: роля и перспективи в българската здравна система

Здравното осигуряване е елемент от цялостната система на социалното осигуряване. Възстановяването на здравноосигурителната система в българия започва на 01.01.1999, с влизането в сила на Закона за здравното осигуряване...
ndoe
0 0
Здравна оценка на обекти за трудово обучение работилници учебно-производствени цехове Мерки за оптимизиране условията за труд 11 стр.

Здравна оценка на обекти за трудово обучение (работилници, учебно-производствени цехове). Мерки за оптимизиране условията за труд

Дейността в училищата и професионалните гимназии е пряко свързана с образователния и възпитателния процес на учащите. Поради това създадената материална база, условията и правилата за нейното ползване, както и социално-психологическият климат в тези...
ivan40
0 0
Курсова работа по Биоетика 10 стр.

Курсова работа по Биоетика

Приносът на биоетичното познание при решаването на важни практически въпроси – ефективни етични интервенции. Магистърска програма по специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт"...
lubega
0 14
Характеристика на професията на здравния мениджър 2 стр.

Характеристика на професията на здравния мениджър

Здравният мениджмънт е свързан с вземане на решения, на базата на научно обоснован анализ, за възможностите на организацията, при ефективно използване на ресурсите, в определено време и пространство, да предостави достатъчни по количество и качество...
daniche90
0 1