Материали 1-10 от 244

Развитие на сектор здравеопазване в България в условията на глобалната финансова криза и след кризисно възстановяване 16 стр.

"Развитие на сектор здравеопазване в България, в условията на глобалната финансова криза и след кризисно възстановяване"

Най-ефективно работят здравноосигурителните системи, основани не само на пазарните принципи, а преди всичко на принципа на всеобщото преразпределение на риска. Здравноосигурителните системи в европейските страни се развиват паралелно с развитието на иконо
messi
0 0
Експериментални епидемиологични проучвания Рандомизирани клинични изпитания Приложение на интервеционните епидемиологични проучвания в клиничната медицина и общественото здраве 10 стр.
Доброволното здравно осигуряване роля и перспективи в българската здравна система 7 стр.

Доброволното здравно осигуряване: роля и перспективи в българската здравна система

Здравното осигуряване е елемент от цялостната система на социалното осигуряване. Възстановяването на здравноосигурителната система в българия започва на 01.01.1999, с влизането в сила на Закона за здравното осигуряване...
ndoe
0 0
Здравна оценка на обекти за трудово обучение работилници учебно-производствени цехове Мерки за оптимизиране условията за труд 11 стр.

Здравна оценка на обекти за трудово обучение (работилници, учебно-производствени цехове). Мерки за оптимизиране условията за труд

Дейността в училищата и професионалните гимназии е пряко свързана с образователния и възпитателния процес на учащите. Поради това създадената материална база, условията и правилата за нейното ползване, както и социално-психологическият климат в тези...
ivan40
0 0