Материали 1-10 от 253

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРА НА БОЛНИЦА ДОВЕРИЕ СОФИЯ 48 стр.

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРА НА БОЛНИЦА „ДОВЕРИЕ” СОФИЯ

Всяка организация функционира в условията определени от нейната обкръжаваща среда. Маркетинговата среда се състои от динамични сили, чиито промени създават за организацията постоянно несигурност, нови възможности и заплахи.
messi
0 0
ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ЗДРАВНАТА КАСА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ В БАНКОВАТА СИСТЕМА 18 стр.

„ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ЗДРАВНАТА КАСА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ В БАНКОВАТА СИСТЕМА”

Бюджетните предприятия са юридически лица от непроизводствената сфера, разходите на които се покриват частично или изцяло от бюджета.
messi
0 0
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ НА ДЕЦАТА В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ СВЕТА ПЕТКА ГРПЛОВДИВ 14 стр.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ НА ДЕЦАТА В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ ”СВЕТА ПЕТКА” ГР.ПЛОВДИВ

Чрез въвеждане на електронно здравно досие на всяко дете, може да се проследи физическото развитие от медицинските сестри и да се съпостави с нормите приети за възрастта.
messi
0 0
тема Анализ на Специализирана Болница за Активно Лечение по Акушерство и Гинекология - СЕЛЕНА ООД гр Пловдив 17 стр.

тема ”Анализ на Специализирана Болница за Активно Лечение по Акушерство и Гинекология - СЕЛЕНА” ООД – гр. Пловдив

Мисията на болницата е оказване на качествена и достъпна специализирана акушеро-гинекологична болнична помощ на пациентите и чрез тях на техните близки, като провежда профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия.
messi
0 0
Закупуване на Ехокардиограф за нуждите на ВО към МБАЛ грЗлатоград 15 стр.

Закупуване на Ехокардиограф за нуждите на ВО към МБАЛ гр.Златоград

Обезпокоителен е факта ,че напоследък се наблюдава подмладяване на някои заболявания като Артериалната хипертония и тенденция към нарастване на разпространението и.
messi
0 0
 УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАД КАРЛОВО 49 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАД КАРЛОВО

Поради своята уникалност,здравеопазването има нелеката задача да отговори едновременно на високите изисквания на обществото за хуманност,достъпност
messi
0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 81 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

На управлението на персонала в здравните организации трябва да се гледа едновременно като на политически приоритет и политически инструмент, обвързан с националния интерес за осигуряване на ефективно здравеопазване в съответствие с достиженията на европей
messi
0 0
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ НА СБАЛАГ СЕЛЕНА ООД ГРАД ПЛОВДИВ 22 стр.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ НА СБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД, ГРАД ПЛОВДИВ

Мисия на електронното управление на Република България е ускорено изграждане и развиване на електронно здравеопазване. Настоящият проект е свързан с внедряване на модерна и практична медицинска информационни система в СБАЛАГ „Селена“.
messi
0 0