Материали 1-10 от 10

Методика за разработване на здравен проект 44 стр. очаква одобрение

Методика за разработване на здравен проект.

Проектът отразява намеренията на една личност,група от хора или организация да променят действителността в желана посока с цел получаване на определени резултати.
messi
0 0 0
СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ В ЧИСЛА И ГРАФИКИ 15 стр. очаква одобрение

СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ В ЧИСЛА И ГРАФИКИ

В сектора здравеопазване в България съществува само една институция, която събира задължителните здравни осигуровки и се разпорежда с тях – Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
messi
0 0 0
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРА НА БОЛНИЦА ДОВЕРИЕ СОФИЯ 48 стр.

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРА НА БОЛНИЦА „ДОВЕРИЕ” СОФИЯ

Всяка организация функционира в условията определени от нейната обкръжаваща среда. Маркетинговата среда се състои от динамични сили, чиито промени създават за организацията постоянно несигурност, нови възможности и заплахи.
messi
0 0 0
ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ЗДРАВНАТА КАСА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ В БАНКОВАТА СИСТЕМА 18 стр.

„ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ЗДРАВНАТА КАСА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ В БАНКОВАТА СИСТЕМА”

Бюджетните предприятия са юридически лица от непроизводствената сфера, разходите на които се покриват частично или изцяло от бюджета.
messi
0 0 0
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ НА ДЕЦАТА В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ СВЕТА ПЕТКА ГРПЛОВДИВ 14 стр.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ НА ДЕЦАТА В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ ”СВЕТА ПЕТКА” ГР.ПЛОВДИВ

Чрез въвеждане на електронно здравно досие на всяко дете, може да се проследи физическото развитие от медицинските сестри и да се съпостави с нормите приети за възрастта.
messi
0 0 0