Материали 1-2 от 2

Палеонтологични доказателства за еволюцията 14 стр.

Палеонтологични доказателства за еволюцията

Науката палеонтологията (гр. палаион - древен, стар, и логос - наука ) изучава съществувалите и измрели в предишни геологични времена организми, устройството и начина им на живот и времето, когато са живели...
dannyboy
266 17 0