Материали 1-10 от 10

On-line Резервационни Системи Общи функционални характеристики 5 стр. очаква одобрение

On-line Резервационни Системи. Общи функционални характеристики.

Започвайки от продажба на единично самолетно место, съвременната резервационна система предлага продажба на различни услуги - от хотелско настаняване, рента-а кар и круизни пътувания, до почти всички други туристически продукти.
messi
0 0 0
АГРО ФЛОТ - специализиран софтуер за управление на автопарка от земеделска техника 5 стр. очаква одобрение

АГРО ФЛОТ - специализиран софтуер за управление на автопарка от земеделска техника

Възможност за въвеждане на тарифи за извършване на услуги с транспорт и механизация към клиенти. Отчитане на зареденото гориво от електронни горивоколонки на собствена бензиностанция. Контрол на зареждането с чип-карти.
messi
0 0 0
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 6 стр. очаква одобрение

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Правилата за работа на административните органи, уредени със Закона за електронното управление ги задължават да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път.
messi
0 0 0
Системи за управление на документи предлагани на българския пазар от чуждестранни компании 4 стр. очаква одобрение

Системи за управление на документи, предлагани на българския пазар от чуждестранни компании

DOCMAN. Системата разработена от USW Ltd. се състои от няколко програмни продукта. DOCMAN 2.0 е система за управление на неструктурирани данни- Unstructured Data Management System (uDMS).
messi
0 0 0
ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ERP 6 стр. очаква одобрение

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ERP)

Enterprise Resources Planning (ERP) е широкоразпространен термин, използван за пръв път през 1990 г. от една от най-известните фирми, занимаващи се с проучвания на IT пазара - Gartner Group. Няма еднозначно определение на този термин.
messi
0 0 0
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ERP СИСТЕМА 7 стр. очаква одобрение

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ERP СИСТЕМА

Enterprise Resources Planning (ERP) включва вътрешна и външна за организацията управленска информация, обхващаща финанси, счетоводство, производство, продажби, услуги и др. чрез интегрирано компютърно- базирано приложение.
messi
0 0 0
ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИЛОЖНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 4 стр. очаква одобрение

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРИЛОЖНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Програмното осигуряване (software) е съвкупността от езикови и програмни средства, осигуряваща работата на персоналния компютър. То се явява логическо продължение на техническите средства и е неотменна част от компютърната система.
messi
0 0 0
Интегрирани системи за офис автоматизация 6 стр. очаква одобрение

Интегрирани системи за офис автоматизация

По времето на DOS (до началото на 90-те години), потребителите на персонални компютри се сблъскват с типичните проблеми за връзка между различните приложения, тъй като DOS е еднозначна операционна система.
messi
0 0 0
Приложение на ИТ в административната дейност 5 стр. очаква одобрение

Приложение на ИТ в административната дейност

Чрез широкото внедряване на компютърна техника, компютърни мрежи и Интернет става възможно „автоматизирането на множество операции в административната дейност; създаването на качествено нови технологични системи за обработване на информация
messi
0 0 0