Материали 1-10 от 1603

Пренос на глас по интернет 60 стр.

Пренос на глас по интернет

Интернет технологиите и приложеният имат растеж, които едва ли някой е предвиждал преди пет години, отваряйки съвсем нови граници на общуване, сътрудничество и координация между потребители, бизнес и търговски партньори.
messi
0 0
Курсова работа по Бази от данни 23 стр.

Курсова работа по Бази от данни

За всеки доставчик се съхранява информация за име, адрес, телефон, БУЛСТАТ, данъчен номер, материално отговорно лице. Всеки доставчик издава фактура с номер, дата, стойност на фактурата, материалите и количеството, в което ги е доставил.
messi
0 0
11 Матрици- О- Матр Е множество от mxn елемента записани във вид на таблица с m-реда и n-стълба Всеки ред е m-мерен вектор а всеки стълб n-мерен вектор 1 стр.

11: Матрици- О- Матр. Е множество от mxn елемента, записани във вид на таблица с m-реда и n-стълба. Всеки ред е m-мерен вектор, а всеки стълб n-мерен вектор.

11: Матрици- О- Матр. Е множество от mxn елемента, записани във вид на таблица с m-реда и n-стълба. Всеки ред е m-мерен вектор, а всеки стълб n-мерен вектор.
messi
0 0
Информационни технологии в бизнеса 14 стр. очаква одобрение

Информационни технологии в бизнеса

Практиката и статистиките сочат, че над 70% от продажбите на компанията се осъществяват онлайн или поне са направени от хора, които са намерили туристическата компания в интернет, посетили са нейния сайт, фейсбук страница или др.
messi
0 0