Материали 1-10 от 4894

документна измама 3 стр. очаква одобрение

документна измама

че за да е налице измама при възприетата форма на изпълнителното деяние – възбуждане на заблуждение, от обективна страна следва да е установено, че деецът създава невярна, неправилна представа за конкретни факти от действителността
eataly_ny
0 0
докуменъна измама 3 стр. очаква одобрение

докуменъна измама

. При измамата не е задължително измаменото физическо лице да е пострадало от престъплението. Имуществената вреда може да бъде причинена и на юридическо лице, чрез въвеждането в заблуждение или поддържането на заблуждение у физическо лице, което по силата
eataly_ny
0 0