Материали 1-10 от 10

ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ 15 стр. очаква одобрение

ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ

Едно отправно и същевременно обвързано с основната идея на предлаганата разработка определение за кризи е, че те представляват реализирането на възможни заплахи, които носят риск от ескалиране на информационната интензивност........
messi
0 0 0
Тест за хи-квадрат - - анализ 16 стр. очаква одобрение

Тест за хи-квадрат - χ² - анализ

Едно от основните предимства на метода се крие във факта, че като непара-метричен метод за проверка на хипотези не изисква познаването на закона на сто-хастичното разпределение. Нещо, което при слабите скали на измерване, би било почти невъзможно.
messi
0 0 0