Материали 1-10 от 4937

Хоризонтален и вертикален финансов анализ 21 стр.

Хоризонтален и вертикален финансов анализ

Фирма „Гео-Кар”ЕООД е създадена през 1995г в гр.София. Съгласно действащия Търговски закон на Република България тя е еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата се представлява и управлява от Георги Маринов Шишков – квалифициран инженер.
messi
0 0
Анализ на статии Фактори на инфлацията в България и Перспективи пред българската икономика 11 стр.

Анализ на статии "Фактори на инфлацията в България” и "Перспективи пред българската икономика"

Инфлацията винаги и навсякъде е монетарен феномен. Икономистите нямат особени възражения, когато инфлацията се интерпретира като устойчиво и продължително увеличаване на цените.
messi
0 0
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 26 стр.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Предмет на финансово-стопанския анализ на фирмата са икономическите, технико-икономическите и социално-икономическите явления и процеси, както и обуславящите ги фактори, намиращи проявление във фазите и етапите на подготовката и осъществяването на произв
messi
0 0
Анализ на капитала на предприятието 14 стр.

Анализ на капитала на предприятието

Капиталовата структура на фирмата е една от най-дискусионните области във финансите. Целта на тази статия е да представи съвременните теоретични модели1 обясняващи поведението на фирмите при нейното формиране.
messi
0 0
Съпоставка на две туристически агенции - Бохемия и Он травел 23 стр.

Съпоставка на две туристически агенции - "Бохемия" и "Он травел"

Фирмата анализира външната среда, своите конкуренти и партньори. Като елемент от маркетинговата среда, конкуренцията очертава ограничителните рамки, в които може да се развива всяка една фирма.
messi
0 0
Банкова реклама 12 стр.

Банкова реклама

Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото в производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства, съдействат за постигане на общите за страната цели.
messi
0 0
ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА 20 стр.

ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА

Оснобни моменти. Обект на теоретично разглеждане са основните въпроси на планирането и анализа на приходите на търговските фирми в съответствие преди всичко с установената методология и методика за тяхното формиране 3 субектите на стопанската дейност - по
messi
0 0
Сравнителна характеристика на уводите на две книги 13 стр.

Сравнителна характеристика на уводите на две книги

В първия текст авторът Александър К. Бурмов прави задълбочено представяне на състоянието на българската литература в периода 1806 – 1879, като насочва вниманието на читателя главно към причините за слабото развитие на книжнината през този период.
messi
0 0