Материали 1-10 от 4908

семеймо и наследствено право 8 стр.

семеймо и наследствено право

Принципи в уредбата на произхода. Установяване на произхода от майката. Искове за установяване и оспорване на майчинство. Презумпция за бащинство - понятие и предпоставки. Конкуренция на презумпции. Иск за оспорване на бащинство - легитимация, срокове.
eataly_ny
0 0
Практико-приложни аспекти на модела за проектиране на съвършени организации по примера на ПроСофт АД 31 стр. очаква одобрение

Практико-приложни аспекти на модела за проектиране на съвършени организации (по примера на “ПроСофт” АД )

В практикума предложеният теоретичен модел за проектиране на съвършени организации се апробира на примера на ПроСофт АД .
messi
0 0